Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2018 về sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2018-2019 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND 2018 sản xuất thu hoạch chế biến và tiêu thụ cà phê Đắk Lắk 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SẢN XUẤT, THU HOẠCH, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ CÀ PHÊ NIÊN VỤ 2018 - 2019

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch cà phê. Tuy nhiên, theo dự báo tình hình thời tiết cuối năm 2018 đầu năm 2019 có khả năng xảy ra hiện tượng ElNino. Lượng mưa từ tháng 10/2018 đến tháng 02/2019 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%. Mùa mưa kết thúc sớm hơn so với quy luật nhiều năm, không đồng nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Để đảm bảo cho việc thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2018-2019 đạt hiệu quả cao, hạn chế tình trạng thu hái cà phê xanh, non góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn lập kế hoạch và tăng cường công tác bảo vệ nghiêm ngặt diện tích cà phê chuẩn bị đến kỳ thu hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không thu hái cà phê xanh, đảm bảo tỷ lệ cà phê chín khi hái đạt trên 95%; trường hợp tận thu cuối vụ, tỷ lệ quả chín tối thiểu đạt 80%; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp thu hái, mua bán cà phê xanh, cà phê non.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tốt việc thực hiện tái canh cà phê theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đúng quy trình tái canh cà phê để đảm bảo hiệu quả; tuyên truyền vận động nông dân không tự phát mở rộng diện tích cà phê, tăng cường áp dụng các biện pháp thâm canh, cải tạo diện tích cà phê hiện có theo xu hướng sản xuất cà phê bền vững, tưới nước tiết kiệm trong điều kiện khí hậu thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, tình hình khô hạn thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến diện tích năng suất sản lượng cà phê.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị Quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Phát triển cà phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Phát triển cà phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đạt hiệu quả.

3. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại trong thu mua, chế biến, tiêu thụ cà phê. Tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cà phê đầu tư đổi mới công nghệ chế biến, bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng cà phê sau thu hoạch; thường xuyên nắm bắt giá cả, dự báo tình hình diễn biến thị trường để thông tin kịp thời; đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có các biện pháp xử lý thích hợp khi thị trường cà phê có những biến động bất thường nhằm hạn chế thiệt hại cho nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng và triển khai phương án bảo vệ cà phê; xử lý nghiêm các trường hợp trộm cắp cà phê và các đối tượng tự tổ chức sàn giao dịch trung gian trái phép gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tích cực cho vay đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, thu mua, chế biến và xuất khẩu cà phê, đặc biệt là cho vay theo chương trình tái canh cà phê theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để đảm bảo được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

6. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh phải có kế hoạch sản xuất, kinh doanh hợp lý; chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho thu mua, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ cà phê, thực hiện cạnh tranh lành mạnh và kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh(b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KT, NN&MT;
- Lưu: VT, NN&MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2018
Ngày hiệu lực23/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND 2018 sản xuất thu hoạch chế biến và tiêu thụ cà phê Đắk Lắk 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND 2018 sản xuất thu hoạch chế biến và tiêu thụ cà phê Đắk Lắk 2018 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Giang Gry Niê Knơng
        Ngày ban hành23/10/2018
        Ngày hiệu lực23/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND 2018 sản xuất thu hoạch chế biến và tiêu thụ cà phê Đắk Lắk 2018 2019

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND 2018 sản xuất thu hoạch chế biến và tiêu thụ cà phê Đắk Lắk 2018 2019

             • 23/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực