Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2011 về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2011 triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Ngày 17/06/2010, Quốc hội đã ban hành Luật Thuế sử dụng đất (SDĐ) phi nông nghiệp, đây là luật thuế có tác động đến đời sống của nhân dân, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý đất đai và ngân sách địa phương. Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp có hiệu lực thực hiện ngày từ 01/01/2012, thay thế cho Pháp lệnh Thuế nhà đất. Điểm mới của Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp là ngoài đất ở thì còn có các loại đất như đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: Đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm thuộc diện chịu thuế SDĐ phi nông nghiệp; căn cứ xác định số thuế SDĐ phi nông nghiệp là giá đất và thuế suất.

Để triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh:

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp.

- Tham mưu tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai trên địa bàn, phát hiện, báo cáo kịp thời vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh chủ động tuyên truyền các nội dung của Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn trong năm 2011 và năm 2012, trong đó tập trung tuyền, phổ biến từ nay đến hết năm 2011.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan thuế trong việc xác định các thông tin liên quan đến diện tích đất chịu thuế của người nộp thuế.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh rà soát lại bảng giá đất, đảm bảo đầy đủ theo vị trí thửa đất, phù hợp với quy định phục vụ cho việc thực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp trên địa bàn, trong đó tập trung rà soát lại bảng giá đất đối với: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp, để trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương. Đồng thời tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất hỗ trợ cho Chi cục Thuế cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp trên địa bàn.

Căn cứ Chỉ thị của UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2011
Ngày hiệu lực25/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2011 triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2011 triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Ngọc Long
        Ngày ban hành25/10/2011
        Ngày hiệu lực25/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2011 triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2011 triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

             • 25/10/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/10/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực