Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 phổ biến NĐ 79 xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Trong những năm qua, thực hiện Luật Thống kê và các văn bản pháp luật quy định về công tác thống kê, các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, điều tra thống kê do nhà nước và tỉnh quy định, nên công tác thống kê đã đóng vai trò quan trọng và tích cực trong việc cung cấp nguồn thông tin số liệu có căn cứ khoa học, giúp các cấp, các ngành có những thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác, phân tích thực trạng để hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung, dài hạn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được trong việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành tốt Luật Thống kê, chất lượng thông tin thống kê còn nhiều hạn chế, chưa phản ánh kịp thời và sát đúng với tình hình thực tế kinh tế - xã hội phát sinh, làm ảnh hưởng không ít đến quá trình quản lý và chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp.

Ngày 19/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2013 nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; tổ chức và cá nhân phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê; qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Để sớm đưa Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP đi vào cuộc sống, đảm bảo thực hiện Luật Thống kê có hiệu quả và khắc phục những nhược điểm tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 cho cán bộ, công chức trong ngành Thống kê, các doanh nghiệp của tỉnh và Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo và điều tra thống kê, uốn nắn những sai sót, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm Luật Thống kê, xử lý nghiêm khắc theo quy định tại Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về UBND tỉnh.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh phối kết hợp với Cục Thống kê có kế hoạch tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP cho Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã trong tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tỉnh, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, nội dung của Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; phổ biến và sử dụng thông tin thống kê.

4. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê đến các đơn vị, Phòng, Ban trực thuộc và cán bộ, công chức thuộc mình quản lý; Chủ tịch UBND huyện, thị xã tổ chức hướng dẫn, triển khai tới UBND xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thị xã. Hàng năm phải chỉ đạo tổng kết đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Thống kê.

5. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm làm cho các đối tượng áp dụng của Nghị định nắm được nguyên tắc và các hình thức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, nâng cao ý thức chấp hành tốt Luật Thống kê; nêu gương các tổ chức, đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt và phê bình các tổ chức, đơn vị, cá nhân chưa chấp hành tốt Luật Thống kê.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai Chỉ thị này. Giao Cục Thống kê tỉnh đôn đốc, kiểm tra và báo cáo về UBND tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2013
Ngày hiệu lực03/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 phổ biến NĐ 79 xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 phổ biến NĐ 79 xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành03/12/2013
        Ngày hiệu lực03/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 phổ biến NĐ 79 xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bắc Kạn

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 phổ biến NĐ 79 xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bắc Kạn

             • 03/12/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/12/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực