Chỉ thị 2039/CT-BNN-KH

Chỉ thị 2039/CT-BNN-KH năm 2013 triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 2039/CT-BNN-KH năm 2013 triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2039/CT-BNN-KH

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, ngày 10 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (sau đây gọi tắt là Đề án). Nhằm triển khai thực hiện Đề án được kịp thời, hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương, nội dung tái cơ cấu ngành đến cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ:

2.1. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ Đề án, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.2. Các Tổng cục, Cục căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế của ngành/lĩnh vực xây dựng Đề án tái cơ cấu trình Bộ trưởng phê duyệt.

2.3. Các Viện, Trường bám sát Chương trình khung về nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và PTNT, Chương trình khung về Khuyến nông giai đoạn 2013-2020 (tại các Quyết định số 1258 và 1259/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/6/2013 của Bộ), điều chỉnh chiến lược, kế hoạch nghiên cứu khoa học; chiến lược, kế hoạch đào tạo phù hợp với Đề án.

2.4. Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp: Căn cứ Đề án tái cơ cấu của đơn vị đã được phê duyệt, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai và tham gia vào quá trình tái cơ cấu toàn ngành.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Đề án của địa phương mình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt để thực hiện.

Thời gian hoàn thành (từ mục 1 đến 3): Trước ngày 30 tháng 7 năm 2013.

4. Các địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung, giải pháp ưu tiên để triển khai thực hiện ngay trong 6 tháng cuối năm 2013 và đưa vào kế hoạch năm 2014.

5. Về chế độ báo cáo:

- Yêu cầu các đơn vị gửi Kế hoạch hành động thực hiện Đề án, Đề án tái cơ cấu ngành/lĩnh vực về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tái cơ cấu của Bộ (Vụ Kế hoạch) ngay sau khi được duyệt.

- Định kỳ hàng năm, các đơn vị tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện, gửi về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.

Địa chỉ nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Ngoài gửi báo cáo theo đường công văn, đề nghị các đơn vị gửi bản mềm theo địa chỉ email:

[email protected]; [email protected]

Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2039/CT-BNN-KH

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu2039/CT-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2013
Ngày hiệu lực20/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2039/CT-BNN-KH

Lược đồ Chỉ thị 2039/CT-BNN-KH năm 2013 triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 2039/CT-BNN-KH năm 2013 triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu2039/CT-BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành20/06/2013
        Ngày hiệu lực20/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 2039/CT-BNN-KH năm 2013 triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 2039/CT-BNN-KH năm 2013 triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

           • 20/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực