Chỉ thị 2069/CT-BNN-TTr

Chỉ thị 2069/CT-BNN-TTr năm 2012 về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 2069/CT-BNN-TTr năm 2012 chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2069/CT-BNN-TTr

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Trong thời gian qua, công tác quản lý hoạt động đấu thầu đối với các dự án, chương trình và đề tài có sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ngân sách và ODA...) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong các khâu xây dựng kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu...vv. Một số đơn vị vẫn còn tình trạng đấu thầu hình thức, thiếu công khai, minh bạch, muốn lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, triển khai đấu thầu các gói thầu dàn trải trong khi chưa bố trí đủ vốn. Việc xử lý các vi phạm chưa kịp thời, thiếu tính răn đe.

Để chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chủ đầu tư Dự án có liên quan đến sử dụng vốn nhà nước do Bộ quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu của các bộ, ngành có liên quan và quy định của Nhà tài trợ;

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011 về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả đấu thầu;

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác đấu thầu đã được quy định tại Thông tư số 84/2011/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý;

4. Các chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án, chương trình, đề tài sử dụng vốn nhà nước khi xây dựng kế hoạch đấu thầu hạn chế việc chỉ định thầu, đồng thời chỉ tổ chức đấu thầu khi được bố trí đủ vốn và có mặt bằng thi công phù hợp, tránh tình trạng tổ chức đấu thầu dàn trải;

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về đấu thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2011 quy định chi tiết về kiểm tra công tác đấu thầu. Kịp thời kiểm điểm, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có sai phạm trong hoạt động đấu thầu và đăng tải trên Báo Đấu thầu và trên trang thông tin điện tử của Bộ;

6. Giao Cục Quản lý xây dựng công trình làm đầu mối, phối hợp với Thanh tra Bộ và các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp:

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chủ đầu tư Dự án do Bộ quản lý về việc thực hiện hoạt động đấu thầu; định kỳ 06 tháng (một lần) báo cáo Bộ về công tác đấu thầu;

- Mở các lớp tập huấn về công tác quản lý đấu thầu theo trách nhiệm được phân cấp;

- Kiểm tra, rà soát điều kiện và năng lực của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nếu không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì không giao quản lý dự án hoặc chuyển đổi cho đơn vị khác có đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chủ đầu tư Dự án do Bộ quản lý nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ KH&ĐT (để biết);
- Các Sở NN&PTNT;
- Các cơ quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2069/CT-BNN-TTr

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu2069/CT-BNN-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực06/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2069/CT-BNN-TTr

Lược đồ Chỉ thị 2069/CT-BNN-TTr năm 2012 chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 2069/CT-BNN-TTr năm 2012 chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu2069/CT-BNN-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành06/07/2012
        Ngày hiệu lực06/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 2069/CT-BNN-TTr năm 2012 chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 2069/CT-BNN-TTr năm 2012 chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước

           • 06/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực