Chỉ thị 21/2000/CT-UB

Chỉ thị 21/2000/CT-UB về triển khai vận động xây dựng Nhà tình thương cho người thuộc diện đói nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chỉ thị 21/2000/CT-UB vận động xây dựng Nhà tình thương cho người thuộc diện đói nghèo Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 1224/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/2000/CT-UB vận động xây dựng Nhà tình thương cho người thuộc diện đói nghèo Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2000/CT-UB

Đà lạt, ngày 03 tháng 8 năm 2000

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NHÀ TÌNH THƯƠNG  CHO NGƯỜI THUỘC DIỆN ĐÓI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Những năm gần đây, nhờ chính sách đổi mới, kinh tế tỉnh ta tăng trưởng nhanh, đời sống đại bộ phận nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã được nâng lên một cách rõ rệt. Xoá đói giảm nghèo đã thực sự trở thành phong trào ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tuy vậy, vẫn còn một số bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đang chịu cảnh đói nghèo, không bảo đảm được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống, trong đó nhà ở của những hộ này còn trong tình trạng tạm bợ, lều lán, tranh tre dột nát nhưng không có khả năng tự sửa chữa hoặc làm lại.

Để giúp các hộ này ổn định nơi ăn, ở nhằm vươn lên thoát khỏi đói nghèo; phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc; với mục tiêu trong 5 năm đến sẽ xóa hết số nhà tranh, tre, lều trại hiện có của các gia đình thuộc diện đói nghèo của tỉnh. UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ thị:

1. Tổ chức vận động toàn dân giúp đỡ người thuộc diện đói nghèo cải thiện nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh. Thống nhất chọn ngày 17 tháng 10 hàng năm là “ngày làm việc vì người nghèo”.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức khảo sát, nắm số lượng các gia đình còn ở lán trại, nhà tranh tre, dột nát để xây dựng phương án vận động cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân đóng góp vào quỹ xây dựng nhà tình thương cho người nghèo ở địa phương. Trong năm 2000, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần tập trung chỉ đạo để mỗi xã, phường, thị trấn vận động nhân dân tại chỗ làm được ít nhất 02 nhà, mỗi phòng ban, đơn vị trực thuộc ủng hộ ít nhất 01 nhà với mức 2- 3 triệu đồng/ nhà.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có trách nhiệm vận động cán bộ công chức đóng góp vào phong trào nhà tình thương của tỉnh.Trong năm 2000, mỗi đơn vị vận động cán bộ công nhân viên chức đóng góp để làm được ít nhất 4 nhà tình thương cho các xã nghèo.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể thành viên của Mặt trận để vận động các tầng lớp nhân dân, các Doanh nghiệp của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đóng góp và phân bổ nguồn vận động được cho các vùng nghèo (thông qua UBND cấp huyện); phối hợp sở Tài chính Vật giá và các ngành liên quan xây dựng quy chế v/v vận động xây dựng, quản lý, sử dụng nguồn quỹ này trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc xét hỗ trợ nhà tình thương của cơ sở và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ cho UBND tỉnh.

4. Sở Tài chính Vật giá phối hợp sở Lao động Thưong binh và xã Hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí đóng góp xây dựng nhà tình thương.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH Lâm Đồng mở chuyên mục, tuyên truyền thường xuyên về việc xây dựng nhà tình thương cho người thuộc diện đói nghèo; phát hiện và tuyên truyền rộng rãi những điển hình cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào này.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể thành viên phối hợp với Sở Lao động TB &XH tổ chức tốt cuộc vận động trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong các hội viên của các đoàn thể.

Cuộc vận động xây dựng nhà tình thương cho người thuộc diện nghèo đói là một chủ trương lớn của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo để cuộc vận động mang lại kết quả thiết thực.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo giải quyết-./.

 

 

Nơi nhận:
-Bộ Lao động -TBXH, VPCP
-TTTU-TTHĐND tỉnh
-Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh
-Các sở, ban, ngành, đoàn thể, DNNN
-VPTU,Các Ban Đảng, Các cơ quan TW đóng tại Lâm Đồng
-Lãnh đạo VPUBND tỉnh, các CV
-Lưu VPUB/VX

 

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2000/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/2000/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2000
Ngày hiệu lực03/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2000/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 21/2000/CT-UB vận động xây dựng Nhà tình thương cho người thuộc diện đói nghèo Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/2000/CT-UB vận động xây dựng Nhà tình thương cho người thuộc diện đói nghèo Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/2000/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Định
        Ngày ban hành03/08/2000
        Ngày hiệu lực03/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 21/2000/CT-UB vận động xây dựng Nhà tình thương cho người thuộc diện đói nghèo Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/2000/CT-UB vận động xây dựng Nhà tình thương cho người thuộc diện đói nghèo Lâm Đồng