Chỉ thị 21/2006/CT-UBND

Chỉ thị 21/2006/CT-UBND tăng cường biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch lở mồm, long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chỉ thị 21/2006/CT-UBND ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở gia súc Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1841/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/06/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/2006/CT-UBND ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở gia súc Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2006/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 26 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG Ở GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng (đã có 57 ổ dịch ở 13 huyện, thị xã). Nguyên nhân để xảy ra tình trạng này là do nhiều địa phương còn chủ quan, chưa triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 06/CĐ/UBND ngày 14/4/2006, Thông báo số 165 /TB-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh đã chỉ đạo, chưa tổ chức thực hiện triệt để việc tiêm phòng cho đàn gia súc theo quy định; ý thức của người dân chưa cao; việc giám sát, phát hiện bệnh không chặt chẽ, kịp thời; các biện pháp bao vây, khống chế, dập tắt các ổ dịch chưa được thực hiện kiên quyết; việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc không được kiểm soát chặt chẽ về thú y...

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 16/2006/CT-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện ngày 10/5/2006 của Chủ tịch Nước và Công điện số 19

BNN/CĐ ngày 18/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng, chống bệnh dịch LMLM ở gia súc; đồng thời nhanh chóng dập tắt các ổ dịch LMLM trên địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện số 06/CĐ-UBND ngày 14/4/2006, Thông báo số 165/TB-UBND ngày 04/5/2006 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống, dập dịch; tập trung các nguồn lực để khống chế, dập tắt dịch bệnh không để lây lan và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của các ngành, cơ quan và chính quyền các cấp; phấn đấu khống chế được dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y) có trách nhiệm:

a) Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh LMLM trên địa bàn nhất là các ổ dịch cũ; báo cáo kịp thời với UBND tỉnh và ngành chức năng (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y), đồng thời chủ động triển khai các biện pháp để ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh khi phát hiện trên đàn gia súc có dịch, hướng dẫn người chăn nuôi trong việc phòng ngừa, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc...

b) Tổ chức thực hiện triệt để chủ trương 5 không trong công tác phòng, chống dập dịch: không dấu dịch; không mua gia súc không rõ ràng nguồn gốc bị bệnh; không bán gia súc bị bệnh; không giết mổ gia súc bị bệnh và không tiêu hủy, xử lý gia súc bừa bãi. Thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng bắt buộc đối với gia súc cả ở vùng có dịch và vùng bị uy hiếp.

Đối với các địa phương xảy ra ổ dịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND địa phương chỉ đạo triển khai thành lập các tổ công tác liên ngành, chốt chặn để bao vây, cách ly các khu vực khác trong vùng; tổ chức tiêm phòng bao vây vành đai ở các xã có ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

c) Chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y tại địa phương mình. Chỉ cấp giấy phép kinh doanh giết mổ gia súc khi có biên bản kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện của cơ quan thú y; phối hợp với cơ quan thú y trong việc kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh. Kiên quyết xử lý các vi phạm Pháp lệnh thú y ở các lò mổ và các chủ kinh doanh thực phẩm động vật chưa qua kiểm tra, kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo Chi cục Thú y hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai cụ thể các biện pháp tiêm phòng bắt buộc, chống, dập dịch theo quy trình phù hợp, có hiệu quả; chấn chỉnh công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh, đề xuất các biện pháp tích cực báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

4. Các Sở: Thương mại, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành trong công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật. Tăng cường hoạt động có hiệu quả các Trạm kiểm soát phía Nam và phía Bắc của tỉnh trong thời gian có dịch.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ sự nguy hại của bệnh dịch này để có trách nhiệm chủ động, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống, dập dịch; phản ảnh kịp thời những cơ sở, địa phương chưa làm tốt công tác này để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh nhằm thực hiện tốt pháp lệnh thú y.

6. Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bảo đảm nguồn kinh phí kịp thời cho yêu cầu phòng, chống dịch.

7. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc của tỉnh tăng cường theo dõi, chỉ đạo, phân công các thành viên kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch đang xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2006
Ngày hiệu lực05/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/2006/CT-UBND ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở gia súc Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/2006/CT-UBND ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở gia súc Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành26/05/2006
        Ngày hiệu lực05/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 21/2006/CT-UBND ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở gia súc Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/2006/CT-UBND ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở gia súc Quảng Nam