Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 21/CT-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN

Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và chỉ đạo của Trung ương về tiết kiệm điện, thời gian qua, Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các sở sử dụng điện nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng và giao thông vận tải.... Kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2015, Thành phố đã tiết kiệm được 1.771 kTOE, chiếm 6,7% tổng mức tiêu thụ so với dự báo nhu cầu năng lượng; trong đó điện năng tiết kiệm 1.332,94 triệu kWh, tương đương 2.156 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hoạt động sử dụng năng lượng trên địa bàn Thành phố còn một số tồn tại như: việc đầu tư trang thiết bị, máy móc, công nghệ tiết kiệm năng lượng chưa được chú trọng; các cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm chưa thực hiện nghiêm công tác lập kế hoạch, thống kê, báo cáo theo quy định; trình độ, năng lực cán bộ quản lý về năng lượng tại nhiều cơ sở còn hạn chế...

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện; nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đáp ng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

1. Đối với các cơ quan, công sở:

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tiết kiệm điện; đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kluật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm và thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về tiết kiệm điện.

- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới các phương tiện, thiết bị.

- Xây dựng và ban hành Quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Quy chế về việc thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan đơn vị theo các quy định hiện hành của pháp luật và Thành phố.

2. Đối với chiếu sáng công cộng:

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn, kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bng đèn tiết kiệm điện; Lp đặt, vận hành trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khin tự động. Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây dựng mới đđiều chỉnh lượng ánh sáng, cường độ chiếu sáng theo khung thời gian đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới. Việc sử dụng đèn điện led khi thay thế hoặc lắp đặt mới trong hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật ban hành tại văn bản số 8298/SXD-MT ngày 21/9/2016 của Sở Xây dựng.

3. Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ:

- Khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng.

- Khuyến khích thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện:

+ Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử các thiết bị điện.

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng. Thiết kế lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực làm việc theo tiêu chuẩn hiện hành.

+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25 độ C trở lên hoặc đặt chế độ nhiệt độ chênh lệch trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3-5 độ C. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; không sử dụng bóng đèn sợi đốt trong quá trình thay thế hoặc mua mới.

+ Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (điều hòa không khí, bình nước nóng, bàn là điện,...) trong giờ cao điểm của hệ thống điện (từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày).

- Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng, khách sạn,... tuân thủ nghiêm các quy định về chiếu sáng tiết kiệm điện; sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực tại địa phương trong trường hợp thiếu điện.

- Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng, khách sạn là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các hộ gia đình tích cực tham gia phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng của Thành phố Hà Nội theo kế hoạch hàng năm.

4. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh:

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí,... vào giờ cao điểm; tăng cường btrí sử dụng điện sản xuất vào giờ thp đim; không đcác thiết bị điện hoạt động không tải.

- Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thp điểm đsử dụng vào giờ cao đim; sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng do các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) cung cấp.

- Chuẩn bị các nguồn dự phòng đđáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tự ct giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc thực hiện các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp để tiết kiệm điện ít nhất 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước.

5. Trách nhiệm các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:

a) Sở Công Thương:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

- Đánh giá, tổng hợp thông tin từ các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Có biện pháp xử lý các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%.

- Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Tổng Công ty điện lực Thành phố và các Công ty điện lực quận, huyện, thị xã; giải quyết các khiếu nại của khách hàng v tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn.

- Tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện và triển khai các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tư vấn kiểm toán năng lượng; tập huấn đào tạo cán bộ và hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; thúc đy phát triển mô hình cơ sở sử dụng năng lượng xanh và phong trào Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng...

b) Sở Xây dựng: Chủ trì đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về chiếu sáng công cộng trên địa bàn toàn Thành phố.

c) Sở Văn hóa và Thể thao: Kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia quảng cáo sử dụng tiết kiệm điện trong các bảng quảng cáo có chiếu sáng đèn, hạn chế sử dụng bóng đèn có công suất lớn.

d) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Công thương, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện; hướng dẫn, chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố dành thời lượng thích hợp để phát sóng các chương trình, tổ chức các chuyên mục, đưa tin, bài tuyên truyền chủ trương của Thành phố và các giải pháp tiết kiệm điện.

đ) Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Phối hợp Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp triển khai thực hiện tiết kiệm điện.

e) Sở Tài chính: Phối hợp Sở Công Thương rà soát, báo cáo UBND Thành phố xem xét cắt giảm kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách không thực hiện các quy định về việc tiết kiệm điện.

g) Các Sở, ban, ngành Thành phố: Quán triệt, triển khai ti toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; Khi thẩm định, cấp phép các dự án, đề án, các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý, sử dụng các công trình trụ sở, tòa nhà, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố nghiên cứu sử dụng đèn led tiết kiệm điện tối đa và các thiết bị tiết kiệm điện, dán nhãn năng lượng khác trong quá trình hoạt động.

h) UBND các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chủ trương và các quy định về tiết kiệm điện tới đông đảo nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện. Chỉ đạo tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục tại các phường xã, khu dân cư về cách lựa chọn và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình; các tấm gương, kỹ năng, các điển hình sáng tạo trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả ...

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng các khu vực dân để đảm bảo tiết kiệm điện năng theo đúng Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND Thành phố quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

i) Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội:

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong phân phối điện. Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động kỹ thuật và kinh doanh, bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất. Triển khai các biện pháp quản lý nhu cầu điện như: Quản lý phụ tải, lắp công tơ điện tử nhiều giá... nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

- Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, so sánh với mức. sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

- Chủ động phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng để thông tin, tuyên truyền rộng rãi các biện pháp tiết kiệm điện, kế hoạch cung cấp điện của Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các doanh nghiệp và đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này; Định kỳ (6 tháng, hàng năm) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Công Thương theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Công Thương;
- TTr: Th
ành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, của Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;
- Đài PT&TH HN, Báo: HNM, KTĐT;
- Cổng Thông tin điện tử Hà Nội;
- VPUB: CPVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTH
ương.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Hà Nội

          • 20/11/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/11/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực