Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2010 triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND 2010 an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh có điều kiện Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Hải Dương, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ AN NINH, TRẬT TỰ  ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Năm 2009, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Về kinh doanh khí, dầu mỏ hóa lỏng; Về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Ngày 05 tháng 10 năm 2010, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ. Để triển khai thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã làm tốt các nội dung công tác sau đây:

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đợt phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và các chủ thể kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, để mỗi người và các chủ thể doanh nghiệp nắm vững quy định của Nhà nước, trên cơ sở đó chấp hành nghiêm Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03.9.2009; Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26.11.2009; Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01.12.2009 của Chính phủ và thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05.10.2010 của Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp tổ chức đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo đúng quy định. Đồng thời hướng dẫn chủ thể hoạt động kinh doanh chấp hành đầy đủ các quy định về kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự.

3. Công an tỉnh căn cứ kế hoạch của Bộ Công an xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể, cần tập trung vào một số công tác sau:

- Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát để nắm chắc các cơ sở hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn;

- Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung liên quan đến an ninh trật tự được quy định tại các nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Công an để các chủ thể kinh doanh nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các quy định điều kiện về an ninh trật tự;

- Chỉ đạo và tổ chức tiếp nhận, xác minh, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các chủ thể kinh doanh theo phân cấp của Bộ Công an; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh theo quy định; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục, thời gian, lệ phí …liên quan tới từng việc, tránh gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

- Hướng dẫn Công an huyện, thành phố, thị xã, Công an các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo phân cấp.

- Chuẩn bị các biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ theo quy định và tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

4. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn thực hiện việc thu, sử dụng phí, lệ phí liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo đúng quy định của pháp luật.

5. Ủy Ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo lực lượng Công an và các phòng, ban; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện đầy đủ các nội dung về đăng ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn theo phân cấp tại các nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Công an.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên địa.

Yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị này. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, N.chính (45B).

CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2010
Ngày hiệu lực22/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND 2010 an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh có điều kiện Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UBND 2010 an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh có điều kiện Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành22/11/2010
        Ngày hiệu lực22/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND 2010 an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh có điều kiện Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND 2010 an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh có điều kiện Hải Dương

           • 22/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực