Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 gọi công dân phục vụ tại ngũ quân đội tham gia công an nhân dân Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN VÀO PHỤC VỤ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018

Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã đạt được kết quả tích cực; các địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyn chọn và gọi công dân nhập ngũ, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa thường xuyên, toàn diện; việc phối hợp đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; công tác lãnh, chỉ đạo sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 và Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 của Chính phủ, Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Thông tư liên tịch s50/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt nam; trin khai quy định của Luật Công an nhân dân và Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyn, khám tuyn sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, xét duyệt và đồng bộ hồ sơ đúng trình tự, thực hiện dân chủ, công khai trước nhân dân về những tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn và danh sách đủ điều kiện gọi nhập ngũ, nht là những trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.

3. Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ, làm tt chính sách hậu phương Quân đội, tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm ổn định cuộc sng.

4. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Phòng Y tế, trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố kịp thi kiện toàn đsố lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe cho các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức sơ tuyển, khám tuyn sức khỏe cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, theo đúng quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp có kế hoạch chỉ đạo cht chẽ các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp mình hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo 100% xã, phường, thị trn, cơ quan, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đạt chất lượng cao, đúng Luật, không có trường hợp nào bị loại trả.

6. Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp trốn, chống lệnh gọi khám, gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập thể có hành vi cản trở việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, phi hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các chuyên mục về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở những địa phương tiêu biểu, điển hình để cổ động, tuyên truyền và giáo dục cho quần chúng nhân dân, nhất là số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ và chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân cũng như cvũ, động viên phong trào tuyển quân trong toàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

8. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyn quân.

Giao Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
- Ban Thường vụ Tỉnh
ủy;
- TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VM t
nh;
- Các thành viên HĐNVQS tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an t
nh;
- C
ác cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, th
xã, thành phố;
- Báo Thừa Thiên Huế, Đài TRT, VTV8;
- VPUB: CVP, PCVP, các CV, CTTĐT;
- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2017
Ngày hiệu lực07/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 gọi công dân phục vụ tại ngũ quân đội tham gia công an nhân dân Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 gọi công dân phục vụ tại ngũ quân đội tham gia công an nhân dân Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành07/10/2017
        Ngày hiệu lực07/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 gọi công dân phục vụ tại ngũ quân đội tham gia công an nhân dân Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 gọi công dân phục vụ tại ngũ quân đội tham gia công an nhân dân Huế

           • 07/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực