Chỉ thị 22/CT-UBND

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND 2023 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy Sơn La 2024


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 12 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2024

Trong thời gian gần đây tình hình, cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên toàn quốc diễn biến phức tạp, nhất là tại khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quán karaoke… đặc biệt, vụ cháy xảy ra đối với nhà ở nhiều căn hộ tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống của người dân. Tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn hiện nay là nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu khẩn cấp phải có tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nòng cốt là các lực lượng chuyên trách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân trong công tác này.

Trong năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp về PCCC và CNCH, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đã có nhiều chuyển biến, phong trào toàn dân PCCC ngày càng rộng khắp và dần đi vào thực chất; tình hình cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra từng bước được kiềm chế, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH mùa hanh khô, bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Thìn, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Công an tỉnh

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong mùa hanh khô 2023-2024; bảo vệ an toàn không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, quốc tế đến thăm và làm việc tại Sơn La.

- Tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Bốn tại chỗ” và “Ba sẵn sàng” để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khẩn trương khắc phục có hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Đề án số 10/ĐA-BCA-C07 ngày 15/3/2023 của Bộ Công an.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế hỗ trợ trang bị phương tiện chữa cháy cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Chủ trì, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện: (1) Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2024 tại Công ty cổ phần mía đường Sơn La; (2) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 29 (tháng 10/2024), ngày “Toàn dân PCCC” lần thứ 23 (ngày 04/10/2024); (3) Kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH của UBND cấp huyện, cấp xã và một số sở, ngành trong năm 2024; (4) Tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” toàn tỉnh lần thứ nhất, năm 2024; (5) Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh; (6) Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện: (1) Tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; (2) Hướng dẫn UBND thành phố Sơn La tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng trên địa bàn thành phố Sơn La; (3) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư tối thiểu 01 lần/quý; (4) Triển khai Tổ Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt, tinh nhuệ; (5) Tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho UBND cấp huyện, cấp xã; lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở, dân phòng đáp ứng được yêu cầu công tác PCCC và CNCH tại chỗ; (6) Tổng rà soát, kiểm tra, phúc tra trên toàn tỉnh về công tác PCCC và CNCH, chú ý tập trung vào các cơ sở tập trung đông người, các khu vực nguy cơ rủi ro cháy, nổ cao...

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 và Công điện 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn và yêu cầu cơ sở ký cam kết khắc phục các vi phạm, tồn tại, hạn chế về PCCC và CNCH với thời hạn hoàn thành cụ thể; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc khắc phục của cơ sở; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cơ sở không thực hiện khắc phục. Trước 30/6/2024 các cơ sở phải hoàn thành khắc phục theo các nội dung đã cam kết.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia ý kiến dự thảo Luật PCCC và CNCH; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng phù hợp với các quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (sau khi có Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an).

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng các mô hình về an toàn cháy, nổ, CNCH tại cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu với UBND tỉnh đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024, hướng dẫn, chỉ đạo các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và Hội đồng các huyện, thành phố thực hiện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông phối hợp với Công an tỉnh định kỳ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động để khuyến cáo, cảnh báo và hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

4. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra cho công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân; đa dạng các hình thức tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc ở địa phương, trong đó cần đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH; tập trung tuyên truyền vào các thời điểm có nguy cơ cháy, nổ cao, diễn biến thời tiết, khí hậu phức tạp.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC rừng cho các chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức tổng rà soát, thống kê và kiểm tra, đánh giá các phương án PCCC rừng do chủ rừng, UBND cấp xã lập; lựa chọn diễn tập một số phương án điển hình để đánh giá, rút kinh nghiệm.

6. Sở Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo việc tổng rà soát, kiểm tra công tác thẩm định, cấp phép, quản lý xây dựng đối với các dự án, công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các nhà ở nhiều căn hộ; nhà ở chuyển đổi công năng sử dụng thành nhà nghỉ, nơi trông giữ trẻ, phòng khám, cho thuê văn phòng, bảo quản, kinh doanh mặt hàng dễ cháy, nổ; cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, karaoke... xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, trái phép và các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, công trình chưa được thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định nhưng đã đưa vào hoạt động trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Công thương chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát an toàn sử dụng điện; an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện đối với các loại hình chợ, trường bán trú, nội trú, trường mầm non, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở hoá chất, khu dân cư… trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, rà soát công tác cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với dịch vụ karaoke, các cơ sở lưu trú theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ, kiên quyết thu hồi giấy phép khi cơ sở không đảm bảo điều kiện về PCCC, ANTT.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổng hợp các nội dung về lĩnh vực PCCC và CNCH của các sở, ban, ngành, địa phương vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng PCCC, mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH theo quy định của Luật Đầu tư công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu với UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng, bố trí kế hoạch đầu tư công hằng năm để khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC đối với các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn La được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 (Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND).

10. Sở Tài chính căn cứ dự toán do Công an tỉnh lập, tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí cho Công an tỉnh thực hiện các hoạt động PCCC và CNCH năm 2024 đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn luật và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường phổ biến, lồng ghép nội dung kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng môn học, cấp học.

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH cho các đối tượng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo mà pháp luật không cho phép.

- Bố trí nguồn vốn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND khẩn trương hoàn thành việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC.

- Phối hợp với Công an tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Y tế

- Chỉ đạo tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của ngành y tế tham gia CNCH, cấp cứu, điều trị nạn nhân bị thương đối với các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thiệt hại về người. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành Y tế tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong các cơ sở y tế, khám chữa bệnh.

- Bố trí nguồn vốn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND khẩn trương hoàn thành việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC.

13. Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH theo quy định.

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng khác tham gia trong công tác phòng, chống cháy, nổ; phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn lớn; đồng thời trực tiếp xây dựng, triển khai kế hoạch PCCC và CNCH trong lực lượng.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH cấp huyện, cấp xã, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra: (1) Bảo đảm an toàn PCCC và CNCH dịp tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2024; (2) Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH ở cấp xã.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, các nhà ở nhiều căn hộ; nhà ở chuyển đổi công năng sử dụng thành nhà nghỉ, nơi trông giữ trẻ, phòng khám, cho thuê văn phòng, bảo quản, kinh doanh mặt hàng dễ cháy, nổ; cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, karaoke… để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ; đồng thời, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép tại các địa phương trong dịp Tết; xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC và CNCH.

- Tiếp tục chỉ đạo: (1) nhân rộng “Cụm dân cư an toàn PCCC” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2024 mỗi địa phương nhân rộng tối thiểu 05 “Cụm dân cư an toàn PCCC”; (2) nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” theo tiêu chí, hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an. Nghiên cứu triển khai đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH phù hợp cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

- Rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đồng thời gắn với quy hoạch về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, quỹ đất… phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

- Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, nhất là hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều căn hộ có nhiều tầng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng các công trình xây dựng, cơ sở không tuân thủ quy định pháp luật về PCCC, chây ỳ, không kịp thời khắc phục vi phạm.

- Duy trì quản lý, sử dụng có hiệu quả phương tiện PCCC và CNCH đã cấp phát cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH năm 2024 tại địa phương.

- Tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” cấp huyện lần thứ nhất, năm 2024. Thành lập đội tuyển tập luyện và tham gia Hội thao cấp tỉnh.

- Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp huyện.

- Giao UBND thành phố Sơn La tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng từ cấp xã đến thành phố (thực hiện trong Quý II/2024).

- Giao UBND huyện Thuận Châu bố trí quỹ đất, hỗ trợ kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện… thành lập đội Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Thuận Châu.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện: (1) Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; (2) Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp; (3) Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một trong những tiêu chí bình xét thi đua; (4) Tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về PCCC; xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào PCCC và CNCH ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo phương châm “Bốn tại chỗ”.

17. Các đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

18. Kinh phí thực hiện các hoạt động PCCC và CNCH năm 2024

- Nguồn ngân sách nhà nước được đảm bảo trong dự toán chi thường xuyên của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; nguồn đóng góp, ủng hộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng thanh toán, quyết toán đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này xong trước ngày 10/01/2024; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/12/2024. Kế hoạch và Báo cáo các đơn vị gửi về Công an tỉnh để tổng hợp.

Giao Công an tỉnh chủ trì giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công an (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc;
- Các trường Cao đẳng, Đại học, trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; Trung tâm Thông tin; Phòng TCHCQT;
- Lưu: VT, NC, ĐH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(25/04/2024)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND 2023 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy Sơn La 2024


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UBND 2023 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy Sơn La 2024
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành27/12/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (25/04/2024)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND 2023 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy Sơn La 2024

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND 2023 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy Sơn La 2024

              • 27/12/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực