Chỉ thị 23/2002/CT-UB

Chỉ thị 23/2002/CT-UB thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba - Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/2002/CT-UB thực hiện Nghị quyết hội nghị lần Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9 tiếp tục sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả DNNN


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA - BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

Thực hiện Nghị quyết lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX quyết định số 183/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết lần thứ ba - Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX và Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 - Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố (khoá XIII). Ngày 24/5/2002, Ban đổi  mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện có các doanh nghiệp nhà nước để triển khai đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của đề án, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội  yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện có doanh nghiệp Nhà nước khẩn trương thực hiện một số việc sau đây :

1. Căn cứ nội dung đề án của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố, các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện có doanh nghiệp Nhà nước khẩn trương  tiến hành xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp thuộc ngành mình trong giai đoạn 2002 - 2005 (có ý kiến của Cấp uỷ cùng cấp). Đề án được gửi về Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố. Chi cục tài chính doanh nghiệp (thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố) trước ngày 20/6/2002.

2. Sau khi nhận được Đề án sắp xếp các Sở, Ngành, Quận, Huyện có doanh nghiệp, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố sẽ thành lập Đoàn công tác để làm việc với các Sở, Quận, Huyện về Đề án sắp xếp của các đơn vị.

3. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sắp xếp năm 2002, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện và các doanh nghiệp nhà nước phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố: Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố, Chi cục tài chính doanh nghiệp, Sở Lao động thương binh và xã hội, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành phương án cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp thuộc đơn vị mình để sớm trình Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố thẩm định; Phấn đấu hoàn thành trong quí III, đầu quí IV năm 2002.

Trên đây là một số công việc Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2002
Ngày hiệu lực29/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 23/2002/CT-UB thực hiện Nghị quyết hội nghị lần Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9 tiếp tục sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả DNNN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/2002/CT-UB thực hiện Nghị quyết hội nghị lần Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9 tiếp tục sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả DNNN
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Quang
        Ngày ban hành29/05/2002
        Ngày hiệu lực29/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 23/2002/CT-UB thực hiện Nghị quyết hội nghị lần Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9 tiếp tục sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả DNNN

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/2002/CT-UB thực hiện Nghị quyết hội nghị lần Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9 tiếp tục sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả DNNN

           • 29/05/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực