Chỉ thị 23/CT-UB

Chỉ thị 23/CT-UB năm 1997 thực hiện bảo hiểm các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/CT-UB 1997 thực hiện bảo hiểm các công trình xây dựng cơ bản Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UB

Lào Cai, ngày 14 tháng 9 năm 1996

 

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc thực hiện bảo hiểm các công trình XDCB trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện Nghị định số 177/CP ngày 20/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về điều lệ quản lý đầu tư xây dựng, trong đó có đề cập đến Bảo hiểm các công trình XĐCB. Ngày 7/8/1995 UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 18/CT-UB nhằm mục đích chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương và các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Qua một thời gian thực hiện, công tác bảo hiểm xây dựng các công trình XDCB chưa đạt được kết quả theo yêu cầu.

Để tiếp tục chỉ đạo thực hiện, đồng thời triển khai thực hiện Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, tinh thần Công văn số 2426/TC-TCNH của Bộ tài chính về việc thực hiện quy định về bảo hiểm xây dựng và lao động đối với các công trình đầu tư thuộc vốn Nhà nước. UBND tỉnh Lào Cai chỉ thị:

1. Tất cả các chủ đầu tư của các công trình XDCB khi tiến hành đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai không phân biệt nguồn vốn đều phải mua bảo hiểm cho công trình của mình tại Công ty bảo việt Lào Cai theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 42/CP của Chính phủ. Đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài phải mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật về dầu tư nước ngoài tại Việt nam.

2. Các tổ chức nhận thầu xây lắp, các tổ chức tư vấn phải mua bảo hiểm cho vật tư thiết bị, nhà xưởng phục vụ cho thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ 3 bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát, thiết kế trong quá trình thực hiện dự án phí bảo hiểm được hạch toán vào giá thành và được cộng vào tổng giá trị công trình.

3. Chủ đầu tư, các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật những tổn thất xảy ra, không được bồi thường do không mua bảo hiểm.

4. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp, yêu cầu Bảo việt Lào Cai cùng với Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Cục đầu tư và phát triển, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các ngành có liên quan phối hợp ngay từ đầu khi lập dự toán để tính phí bảo hiểm, thanh toán phí bảo hiểm và cấp đơn bảo hiểm cho các công trình.

5. Bảo việt Lào Cai tổ chức tuyên truyền để các chủ đầu tư, các doanh nghiệp hiểu được trách nhiệm, quyền lợi của mình khi thực hiện bảo hiểm cho các công trình XDCB được đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

6. UBND các huyện, thị xã với chức năng quản lý hành chính Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, các chủ đầu tư trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh việc mua bảo hiểm xây dựng, theo quy định của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiên, Bảo việt Lào Cai phải theo dõi tổng hợp các ý kiến báo cáo về UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Lộng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/1996
Ngày hiệu lực14/09/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/1999
Cập nhật28 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 23/CT-UB 1997 thực hiện bảo hiểm các công trình xây dựng cơ bản Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/CT-UB 1997 thực hiện bảo hiểm các công trình xây dựng cơ bản Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Quốc Lộng
        Ngày ban hành14/09/1996
        Ngày hiệu lực14/09/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/1999
        Cập nhật28 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 23/CT-UB 1997 thực hiện bảo hiểm các công trình xây dựng cơ bản Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/CT-UB 1997 thực hiện bảo hiểm các công trình xây dựng cơ bản Lào Cai

           • 14/09/1996

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/1996

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực