Chỉ thị 23/CT-UBND

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/CT-UBND 2015 tăng cường kết hợp quân dân y trong tình hình mới Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KẾT HỢP QUÂN - DÂN Y TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Trong những năm qua, công tác kết hợp quân - dân y trên địa bàn tỉnh ta đã đạt nhng kết quả đáng khích lệ, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác kết hp quân - dân y giai đoạn 2005 - 2015 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã nêu rõ những kết quả đạt được. Nhằm phát huy hiệu quả của Chương trình kết hp Quân - dân y trong những năm vừa qua và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban ngành có liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tt một snội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vả các địa phương tiếp tục trin khai nhiu giải pháp phù hợp với điều kiện thực tin nhằm không ngừng phát triển y tế phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm y tế cho quốc phòng, an ninh.

2. Củng cố y tế cơ s, tập trung nâng cao năng lực hoạt động cho các cơ sở khám, cha bệnh kết hợp quân - dân y thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới và nhân dân nước bạn; rút ngn khoảng cách về bảo đảm y tế giữa các vùng, đa dạng hơn các hình thức kết hợp quân - dân y theo phương thức sử dụng lực lượng tại chỗ.

Trong đó, tập trung vào củng cmạng lưới y tế cơ sở, tham gia khám, chữa bệnh cho nhân dân, tuyên truyn, giáo dục ý thức vệ sinh phòng bệnh và trin khai các chương trình y tế quốc gia, xây dựng nông thôn mới.

3. Trin khai thực hiện Đ án “Phát trin y tế bin, đảo Việt Nam đến năm 2020đã được Thtướng Chính phủ phê duyệt nhm bảo đảm cho người dân sinh sng và làm việc ở vùng bin, đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe.

4. Tăng cường phối hp trong huấn luyện, diễn tập, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong y học; đặc biệt vy học thảm họa và y học biển cho lực lượng quân - dân y, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết hằng năm và từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch kết hợp quân - dân y triển khai hiệu quả các chương trình quốc gia v chăm sóc sc khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ch tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo t
nh ủy (để b/c);
- Ban Dân vận t
nh ủy (để b/c);
- Văn phòng
UBND tnh (để th/h);
- BCH Quân sự tỉnh; BCH BĐBP tỉnh (để th/h);

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (để th/h);
-
UBND các huyện, th xã, thành phố (để th/h);
- Lưu: VT, VXsln.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2015
Ngày hiệu lực26/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 23/CT-UBND 2015 tăng cường kết hợp quân dân y trong tình hình mới Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/CT-UBND 2015 tăng cường kết hợp quân dân y trong tình hình mới Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành26/11/2015
        Ngày hiệu lực26/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 23/CT-UBND 2015 tăng cường kết hợp quân dân y trong tình hình mới Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/CT-UBND 2015 tăng cường kết hợp quân dân y trong tình hình mới Thanh Hóa

           • 26/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực