Chỉ thị 24/2000/CT-UB

Chỉ thị 24/2000/CT-UB về điều tra thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, du lịch và dịch vụ ngoài quốc doanh do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 24/2000/CT-UB điều tra thương nghiệp khách sạn nhà hàng du lịch dịch vụ ngoài quốc doanh Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2007 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/2000/CT-UB điều tra thương nghiệp khách sạn nhà hàng du lịch dịch vụ ngoài quốc doanh Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2000/CT-UB

Đồng Hới, ngày 22 tháng 6 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA THƯƠNG NGHIỆP, KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ NGOÀI QUỐC DOANH

Căn cứ quyết định số 219-TCTK/QĐ ngày 05/6/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về điều tra thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, du lịch và dịch vụ ngoài quốc doanh hàng năm. Để cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu công tác quản lý kinh tế và phục vụ cho công tác đăng ký kinh doanh trên lĩnh vực công thương nghiệp trong năm 2000 và các năm sắp tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Tổ chức điều tra thu thập thông tin về tình hình kinh doanh thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, du lịch và dịch vụ ngoài quốc doanh trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh vào thời điểm 1/7/2000.

2. Nội dung điều tra bao gồm các chỉ tiêu phản ánh về số cơ sở, số lao động, vốn doanh thu, đăng ký kinh doanh, thuế, thu nhập…của hộ kinh doanh cá thể.

3. Giao cho Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh căn cứ vào yêu cầu, nội dung cuộc điều tra và phương án điều tra của Nhà nước quy định để phối hợp các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo hướng dẫn các đối tượng thuộc diện điều tra thực hiện tốt cuộc điều tra, đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả điều tra vào cuối quý 3/2000 để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Tổng cục Thống kê theo đúng quy định.

Quá trình tiến hành cuộc điều tra phải thường xuyên báo cáo tiến độ điều tra và những vấn đề cần giải quyết với Uỷ ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Thống kê;
- TV TU;
- TT HĐND tỉnh,
 UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các sở, ngành liên quan;
- Lưu VP.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2000/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/2000/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2000
Ngày hiệu lực22/06/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2000/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 24/2000/CT-UB điều tra thương nghiệp khách sạn nhà hàng du lịch dịch vụ ngoài quốc doanh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/2000/CT-UB điều tra thương nghiệp khách sạn nhà hàng du lịch dịch vụ ngoài quốc doanh Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/2000/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành22/06/2000
        Ngày hiệu lực22/06/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 24/2000/CT-UB điều tra thương nghiệp khách sạn nhà hàng du lịch dịch vụ ngoài quốc doanh Quảng Bình

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/2000/CT-UB điều tra thương nghiệp khách sạn nhà hàng du lịch dịch vụ ngoài quốc doanh Quảng Bình