Chỉ thị 24/2002/CT-UB

Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện 92/2001/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện 92/2001/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2001/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô Quảng Bình">24/2002/CT-UB

Đồng Hới, ngày 13 tháng 06 năm 2002

 

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 92/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 11/12/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô. Đối với ôtô kinh doanh vận tải khách, Nghị định đã quy định niên hạn sử dụng cụ thể cho từng phương thức vận chuyển.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của hành khách đi xe và không ngừng nâng cao chất lượng phương tiện để phục vụ khách, UBND Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ phương tiện thực hiện ngay một số vấn đề sau đây:

1. Các đơn vị, cá nhân có phương tiện tham gia kinh doanh vận tải khách trên địa bàn toàn Tỉnh phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Chính phủ về niên hạn sử dụng của ôtô chở khách.

* Đối với một số ôtô hoạt động trên 300Km, niên hạn sử dụng:

- Không quá 15 năm đối với ôtô sản xuất để chở khách.

- Không quá 12 năm đối với ôtô chuyển đổi công năng trước ngày 01/01/2002 từ các loại xe khác thành ôtô chở khách.

* Đối với ôtô hoạt động từ 300Km trở xuống, niên hạn sử dụng:

- Không quá 20 năm đối với ôtô sản xuất để chở khách.

- Không quá 17 năm đối với ôtô chuyển đổi công năng trước ngày 01/01/2002 từ các loại xe khác thành ôtô chở khách.

* Đối với xe Taxi niên hạn sử dụng không quá 15 năm.

2. Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Quảng Bình không được kiểm định các ôtô kinh doanh vận tải khách đã quá niên hạn sử dụng theo quy định.

3. Sở GTVT nắm lại lưu lượng hành khách các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh, có phương án tổ chức bố trí phương tiện vận chuyển hành khách trên mỗi chuyến đảm bảo nhu cầu đi lại bình thường cho cán bộ, nhân dân, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng ứ đọng khách phải chờ đợi lâu tại các bến xe.

4. Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các phương tiện đã quá niên hạn sử dụng tiếp tục kinh doanh vận tải khách. Chỉ đạo các Phòng ban chức năng quản lý số phương tiện vận tải khách đang còn đủ điều kiện hoạt động. Phối hợp cùng với Sở GTVT để tổ chức các HTX, các tổ hợp vận tải hành khách, đầu tư mua sắm phương tiện mới đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định của nhà nước phục vụ vận chuyển đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

5. Thanh tra giao thông và Cảnh sát Giao thông Công an Tỉnh phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong Nghị định 92/2001/NĐ-CP của Chính phủ.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an Tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gì phải báo cáo kịp thời về UBND Tỉnh để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GTVT; (Báo cáo)
- Cục Đường bộ; (Báo cáo)
- Cục đăng kiểm; (Báo cáo)
- Thường vụ TU; (Báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã;
- Ban ATGT tỉnh;
- Lưu VP.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2002/CT-UB

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 24/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/06/2002
Ngày hiệu lực 13/06/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/12/2011
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện 92/2001/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện 92/2001/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô Quảng Bình
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 24/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Mai Xuân Thu
Ngày ban hành 13/06/2002
Ngày hiệu lực 13/06/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/12/2011
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện 92/2001/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô Quảng Bình

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện 92/2001/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô Quảng Bình