Chỉ thị 24/2007/CT-UBND

Chỉ thị 24/2007/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ do tỉnh Bình Dương ban hành

Chỉ thị 24/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản không còn phù hợp Bình Dương 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2007/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 87/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Ở CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 về Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 như sau:

1. Tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 về Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc (gọi chung là người quản lý công ty) các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban chấp hành công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nội dung về quyền, nghĩa vụ của người quản lý công ty và của người lao động; những nội dung người quản lý công ty phải công khai để người lao động biết; những nội dung người lao động tham gia ý kiến; những nội dung người lao động giám sát nhằm tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý công ty đối với người lao động; thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần ổn định, phát triển sản xuất của công ty, ngăn ngừa và hạn chế việc tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Văn hóa Thông tin, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng làm cho người lao động nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 về Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Đảng uỷ khối doanh nghiệp, tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 theo quy định và báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai.

Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, chọn mỗi loại hình công ty từ 01 đến 02 doanh nghiệp để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm triển khai đồng loạt.

5. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức công đoàn trong hệ thống công đoàn phối hợp với người quản lý công ty triển khai thực hiện quy chế dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ và Chỉ thị này đồng thời báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc thực hiện Nghị định đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2007
Ngày hiệu lực12/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Hoàng Sơn
        Ngày ban hành02/08/2007
        Ngày hiệu lực12/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 24/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP Bình Dương