Chỉ thị 24/CT-BCT

Chỉ thị 24/CT-BCT năm 2010 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn các công trình thủy điện trong sản xuất, điều tiết lũ đối phó với mưa, bão, lũ do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-BCT tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/CT-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA BẢO ĐẢM AN TOÀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN  TRONG SẢN XUẤT, ĐIỀU TIẾT LŨ ĐỐI PHÓ VỚI MƯA, BÃO, LŨ

Trong thời gian gần đây tình hình thiên tai do mưa, bão, lũ diễn biến rất phức tạp, làm thiệt hại nặng nề cho cuộc sống của nhân dân, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Diễn biến của thiên tai cũng gây nhiều khó khăn cho công tác vận hành, sản xuất của ngành điện nói chung, trong đó có thủy điện nói riêng, ảnh hưởng đến an toàn hồ đập và cơ sở, vật chất công trình vùng hạ du. Để tăng cường quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn các công trình thủy điện trong sản xuất, điều tiết đối phó với mưa, bão, lũ, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị:

1. Các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ có công trình thủy điện 

a) Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, các nhà máy thuỷ điện phải tăng cường kiểm tra hồ đập, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ và từng hồ, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa và tham gia giảm lũ cho hạ du; chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước và của địa phương về xả lũ, điều tiết hồ.

b) Chỉ đạo các đơn vị, các Ban Quản lý dự án thuỷ điện thường xuyên liên hệ với Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn khu vực và Trung ương, cập nhật diễn biến của mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động tính toán lưu lượng xả lũ cho phù hợp, đảm bảo cân bằng lưu lượng lũ về hồ và lưu lượng xả; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của địa phương trong quá trình xả lũ, đảm bảo an toàn cho hồ đập và an toàn cho hạ du, hạn chế thiệt hại do xả lũ.

c) Tổ chức trực ban nghiêm túc và cử ngay cán bộ lãnh đạo đến vùng, khu vực phải xả lũ (trường hợp khẩn cấp) để phối hợp với chính quyền địa phương điều hành xả lũ các hồ thủy điện thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

2. Các Sở Công Thương

a) Tăng cường các biện pháp quản lý và kiểm tra về công tác an toàn và vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các công trình thủy điện thuộc tỉnh quản lý theo các nội dung quy định tại Nghị định số   72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý an toàn đập và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định (Thông tư số 72/2007/NĐ-CP">33/2008/TT-BNN ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện); Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện.     

b) Chỉ đạo đôn đốc các chủ đập thuỷ điện kiểm tra các hồ, đập, sớm phát hiện vùng bị sạt lở để chủ động ứng phó kịp thời với tình huống mưa, lũ lớn xảy ra, sẵn sàng xử lý các sự cố, vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa.

3. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn

a) Trước, trong mùa mưa, bão lũ phải tăng cường kiểm tra các công trình thủy điện về công tác phòng chống lụt, bão.

b) Tổng hợp các công trình thủy điện hiện có thuộc các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ để thẩm định, trình phê duyệt phương án phòng chống lụt bão theo quy định; các công trình thủy điện thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương để phối hợp trong quản lý nhà nước về điều tiết nước phục vụ sản xuất và điều tiết lũ.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, cơ quan thường trực phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Sở Công Thương;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Bộ;
- Các Vụ, Cục, Viện thuộc Bộ;
- Lưu: VT, ATMT.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-BCT

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 24/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/11/2010
Ngày hiệu lực 03/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-BCT

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-BCT tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 24/CT-BCT tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 24/CT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành 03/11/2010
Ngày hiệu lực 03/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-BCT tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-BCT tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn

  • 03/11/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/11/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực