Chỉ thị 24/CT-BGTVT

Chỉ thị 24/CT-BGTVT năm 2013 chấn chỉnh công tác đấu thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-BGTVT 2013 chấn chỉnh công tác đấu thầu Bộ Giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

Trong năm 2013, công tác đấu thầu trong ngành giao thông vận tải đã đạt được kết quả nhất định với chủ trương tăng cường phân cấp cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án. Việc thực hiện tốt các công tác đấu thầu đã góp phần quan trọng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh, từ đó nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua còn một số tồn tại như: năng lực của Chủ đầu tư, bên mời thầu, các tổ chức tư vấn ở một số dự án còn hạn chế; chất lượng của một số công việc chuẩn bị cho đấu thầu như công tác lập, trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu chưa bảo đảm và chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, chuyên nghiệp...; đã xuất hiện đơn thư, khiếu nại, khiếu kiện làm kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu, một số trường hợp đã phải hủy kết quả đấu thầu. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả của công tác đấu thầu, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

1. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Thực hiện nghiêm túc quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu: kế hoạch đấu thầu, thông báo mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, thông báo mời thầu, danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu...

Tổ chức tốt hội nghị tiền đấu thầu, phổ biến đầy đủ các nội dung quy định về đấu thầu cũng như các yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh, minh bạch và công khai cho các nhà thầu.

3. Nghiêm cấm các hành vi sau trong quá trình tổ chức đấu thầu:

- Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

- Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

- Cá nhân trực tiếp đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án;

- Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án;

- Là cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu, dự án do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh, chị, em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tham dự thầu;

- Trình áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định, của pháp luật về đấu thầu;

- Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

- Cố tình trình duyệt kế hoạch đấu thầu, chia dự án thành các gói thầu trái với quy định của Luật đấu thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

- Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây (trừ các trường hợp được phép cung cấp thông trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu):

+ Nội dung hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy định;

+ Nội dung hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Nội dung yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;

+ Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.

- Bên mời thầu không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời thầu, thư mời thầu.

Khi phát hiện các hành vi trên, người đứng đầu Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm xử lý và đề xuất xử lý nghiêm minh đúng theo quy định của pháp luật.

4. Ngoài các nội dung trên, yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nghiêm túc thực hiện các nội dung tại văn bản số 10296/BGTVT-CQLXD ngày 27/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến đến từng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ thuộc Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Tổng cục ĐBVN;
- Các Cục QLCN;
- Các Sở GTVT;
- Các Ban QLDA;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ;
- Lưu: VT, CQLXD (5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-BGTVT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-BGTVT

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-BGTVT 2013 chấn chỉnh công tác đấu thầu Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-BGTVT 2013 chấn chỉnh công tác đấu thầu Bộ Giao thông vận tải
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành16/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-BGTVT 2013 chấn chỉnh công tác đấu thầu Bộ Giao thông vận tải

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-BGTVT 2013 chấn chỉnh công tác đấu thầu Bộ Giao thông vận tải

             • 16/12/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/12/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực