Chỉ thị 24/CT-UB

Chỉ thị 24/CT-UB năm 1994 tổ chức thực hiện Nghị định về “Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị” và “Mua bán và kinh doanh nhà ở” do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 24/CT-UB 1994 Quyền sở hữu nhà ở sử dụng đất ở tại đô thị Mua bán kinh doanh nhà ở Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2007 văn bản đất đai hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-UB 1994 Quyền sở hữu nhà ở sử dụng đất ở tại đô thị Mua bán kinh doanh nhà ở Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UB

Đồng Hới, ngày 30 tháng 11 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ “QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ” VÀ “MUA BÁN VÀ KINH DOANH NHÀ Ở”

Thực hiện Pháp lệnh nhà ở năm 1991 và Luật đất đai năm 1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và Nghị định về mua bán và kinh doanh nhà ở.

Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước về nhà ở, đất ở tại các đô thị (thị xã, thị trấn) của tỉnh ta được chặt chẽ, chính xác, đạt hiệu quả cao, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ và nhân dân và sớm đưa công tác quản lý nhà ở, đất ở vào nề nếp theo đúng pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1.Thành lập ban chỉ đạo của tình về chính sách nhà ở và đất ở (dưới đây gọi tắt là ban chỉ đạo của tỉnh) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và mời Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tham gia.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm trực tiếp giúp UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, các sở ban ngành thuộc tỉnh quán triệt và thực hiện tốt các chính sách trên.

Nguồn kinh phí tổ chức thực hiện công tác này giao cho Sở Tài chính - Vật giá thống nhất với ban chỉ đạo để giải quyết trên cơ sở các nguồn thu từ nhà ở và đất ở.

2. Các huyện, thị xã thành lập tổ công tác nhà ở và đất ở gồm cán bộ các phòng liên quan như: Công nghiệp xây dựng, phòng nông nghiệp, Phòng Tài chính - Vật giá...để giúp UBND các huyện, thị xã thực hiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại các phường, thị trấn, trình lên ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra để báo cáo UBND tỉnh quyết định.

3. Trong chỉ đạo thực hiện chính sách nhà ở và đất ở phải quán triệt và thực hiện đầy đủ các Nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các Bộ. Quá trình thực hiện cần chú ý:

a) Đối với việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước; ở tỉnh ta nhà thuộc diện này không nhiều phần lớn nhà cấp 4, nhưng cũng cần tiến hành chặt chẽ và thận trọng. các cơ quan không được tự tổ chức bán để thu tiền. Khi bán nhà phải xin chủ trương của tỉnh và thực hiện đầy đủ các thủ tục về bán nhà theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ, chỉ bán nhà ở phù hợp với quy hoạch khu nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Việc tổ chức kê khai đăng ký, nhà ở và đất ở phải được làm dứt điểm trong từng phường, thị trấn, trong từng khu vực để kê khai đăng ký. Các trường hợp đã có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của Chính phủ thì cấp trước sau đó xem xét các trường hợp khác việc cấp đất ở và giấy phép xây dựng nhà ở mới phải tuân thủ các quy định luật đất đai và quy chế về xây dựng cơ bản. Khi xây dựng xong phải đăng ký để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Cần chấm dứt tình trạng chiếm đất, xây nhà trái phép và không đăng ký, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà, đất đô thị. Các trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

Sở Xây dựng và Sở Địa chính phải phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị hồ sơ để trình UBND tỉnh xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại các đô thị trong toàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị 346/TTg ngày 05/7/1994 của Chính phủ.

c) Sở Xây dựng cần có kế hoạch khẩn trương lập các quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung các đô thị đã được duyệt. Những nơi đã có quy hoạch công bố công khai, nhất là quy hoạch các khu đất ở để nhân dân biết.

d) Sở VHTT, Đài PTTH và Báo Quảng Bình, tổ chức tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa mục đích của chính sách nhà ở và đất ở của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, thị trấn và nơi công cộng các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện chính sách nhà ở và đất ở của Nhà nước để cán bộ, nhân dân hiểu và tích cực hưởng ứng thực hiện.

Nhà ở, đất ở là vấn đề gắn liền với nhu cầu về quyền lợi của mọi công dân. Tình hình nhà ở, đất ở hiện nay còn nhiều tồn tại phức tạp, đòi hỏi phải khẩn trương có những chính sách và biện pháp giải quyết cấp bách, để vừa lập lại trật tự trong việc quản lý xây dựng và xử lý nhà ở, đất ở theo đúng quy hoạch, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhằm phát triển nhà ở mới cho xã hội. Việc tổ chức thực hiện chính sách nhà ở, đất ở tại tỉnh ta yêu cầu phải đảm bảo chặt chẽ, công bằng, chống tiêu cực và đạt hiệu quả cao nhất.

Ban chỉ đạo tỉnh báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện lên UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TW;
- Tỉnh uỷ; ( để B/c)
- TT HĐND tỉnh;       (Đã ký)
- Các huyện, thị;
- Các ngành cấp tỉnh;
- Ban chỉ đạo tỉnh;
- Lưu.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Trần Sự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/1994
Ngày hiệu lực30/11/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-UB 1994 Quyền sở hữu nhà ở sử dụng đất ở tại đô thị Mua bán kinh doanh nhà ở Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-UB 1994 Quyền sở hữu nhà ở sử dụng đất ở tại đô thị Mua bán kinh doanh nhà ở Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Sự
        Ngày ban hành30/11/1994
        Ngày hiệu lực30/11/1994
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-UB 1994 Quyền sở hữu nhà ở sử dụng đất ở tại đô thị Mua bán kinh doanh nhà ở Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-UB 1994 Quyền sở hữu nhà ở sử dụng đất ở tại đô thị Mua bán kinh doanh nhà ở Quảng Bình