Chỉ thị 24/CT-UB

Chỉ thị 24/CT-UB về việc lập kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên năm 2003 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-UB lập kế hoạch xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên năm 2003


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/CT-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2003 

 

  CHỈ THỊ

VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2003.

Thực hiện Quyết định số: 117/2002/QĐ-TTg ngày 17/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư liên tịch số: 51/2002/TTLT-BQP-BKH&ĐT ngày 11/4/2002 của Bộ quốc phòng-Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch xây dựng và kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên; căn cứ  tình hình thực tế của Thành phố, ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Ban soạn thảo Kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên cấp Thành phố do 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND Thành phố làm trưởng Ban, trực tiếp chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự Thành phố và UBND các quận, huyện thực hiện một số nội dung công tác sau :

1.  Bộ chỉ huy quân sự Thành phố ( cơ quan Thường trực Ban soạn thảo ) căn cứ công văn số 217/G6 ngày 8/4/2003 của Cục quân lực-Bộ Tổng Tham mưu và chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên của Chính phủ giao cho Thành phố, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu, giúp cấp uỷ, chính quyền các quận, huyện lập Kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng Dự bị động viên phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; đảm bảo số lượng, chất lượng, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ huy động lực lượng dự bị động viên trong thời kỳ đầu chiến tranh.

 Việc soạn thảo Kế hoạch phải thực hiện đúng tiến độ, sát thực tiễn, có tính khả thi; cần làm rõ các yếu tố chính như: Nhu cầu về tổ chức, biên chế đơn vị chuyên môn dự bị, phương tiện kỹ thuật; thời gian, địa điểm giao quân và các mặt bảo đảm khác để kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ, hạn chế việc mất cân đối nguồn ở từng địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa hai yếu tố: Đúng chuyên nghiệp  quân sự với gần, gọn địa bàn.

- Tổ chức soạn thảo theo phương pháp tuần tự-Thành phố ban hành quyết định về việc xây dựng lực lượng Dự bị động viên và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các quận, huyện; căn cứ quyết định giao chỉ tiêu của Thành phố, các quận, huyện tổ chức soạn thảo Kế hoạch của địa phương mình.

- Thời gian  thực hiện: Giao Bộ chỉ huy quân sự Thành phố triển khai thực hiện đến các sở, ngành, quận, huyện từ ngày 5/7/2003; tổng hợp kết quả, trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch trước ngày 15/8/2003. 

- Công tác hiệp đồng, bảo đảm: Bộ chỉ huy quân sự Thành phố chủ động mời các sở, ban, ngành liên quan cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo ở các cấp;  chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu và tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ  tham gia Ban soạn thảo Kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng Dự bị động viên các quận, huyện.

2. UBND các quận, huyện:   Thành lập Ban soạn thảo kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng Dự bị động viên ở cấp mình; Chỉ đạo cơ quan quân sự cùng cấp phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn tổ chức thực hiện nhiệm vụ  theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Giao UBND quận Đống Đa tiến hành làm điểm từ ngày 15/7/2003 để rút kinh nghiệm trước khi triển khai thực hiện trong toàn Thành phố.

Yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự Thành phố, UBND các quận, huyện và các Sở, Ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
CHỦ TỊCH
     Hoàng Văn Nghiên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2003
Ngày hiệu lực10/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-UB lập kế hoạch xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên năm 2003


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-UB lập kế hoạch xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên năm 2003
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Văn Nghiên
        Ngày ban hành10/07/2003
        Ngày hiệu lực10/07/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-UB lập kế hoạch xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên năm 2003

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-UB lập kế hoạch xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên năm 2003

              • 10/07/2003

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/07/2003

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực