Chỉ thị 24/CT.UB

Chỉ thị 24/CT.UB năm 1991 về công tác thu thuế nông nghiệp năm 1992 do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 24/CT.UB năm 1991 về công tác thu thuế nông nghiệp năm 1992 An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT.UB năm 1991 về công tác thu thuế nông nghiệp năm 1992 An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT.UB

Long Xuyên, ngày 26 tháng 11 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THU THUẾ NÔNG NGHIỆP NĂM 1992

Những năm qua nhất là năm 1991, công tác thu thuế nông nghiệp đã có nhiều cố gắng và đang chuyển biến tích cực. Việc lập bộ ghi thu, tổ chức lực lượng cán bộ thuế ở cơ sở cũng như gắn kế hoạch sát đúng với điều kiện canh tác, với thời vụ... có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt yếu kém cần khắc phục: dây dưa nợ thuế, chiếm dụng tiền thuế, một số địa phương chủ quan thiếu tập trung chỉ đạo thực hiện thu thuế, hoặc chưa quản lý hết đối tượng và diện tích chịu thếu... làm thất thoát nguồn thu của Nhà nước.

Nhiệm vụ công tác thuế nông nghiệp năm 1992 là: thực hiện ghi thu đủ 100% (không còn miễn giảm theo Di chúc Bác), tăng cường khai thác nguồn thu, điều chỉnh hạng đất, chấm dứt tình trạng dây dưa nợ thuế, chiếm dụng tiền thuế.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên đây, UBND Tỉnh chỉ thị về công tác thu thuế nông nghiệp 1992 như sau:

1- Tổ chức kê khai diện tích tính thuế, đảm bảo diện tích lập bộ thuế năm 1992 phải tương ứng với diện tích canh tác của từng địa phương, nhất là các diện tích đất khai hoang, phục hóa đã đến hạng chịu thuế, các diện đất canh tác chưa nộp thuế đều phải được kiểm tra lại đưa hết vào tính thuế.

2- Thực hiện điều chỉnh hạng đất tính thuế cho hợp lý đối với các vùng chuyển vụ, tăng vụ, canh tác màu có thu nhập cao, đảm bảo ghi thu đúng luật thuế.

Đối với đất trồng cây lâu năm, được định giá trị sản lượng tính thuế quy thóc. Cục thuế có hướng dẫn cụ thể cho từng vùng.

3- Tập trung thu hế số thuế còn tồn đọng của năm 1991 và các năm trước. Sau khi đã được xét miễn giải theo quyết định của UBND Tỉnh, trước mắt cần thu hết phần nợ thuế sau khi đã bình nghị còn lại.

4- Tổ chức thu nộp trong mỗi vụ thu hoạch theo sát tiến độ thu hoạch của địa phương, đảm bảo đến hết ngày 30/6/1992 thu đạt 30% ghi thu toàn tỉnh, một số nơi thuế ít, địa bạn gọn cần thu dứt điểm ngay trong vụ Đông xuân.

Số thu được phải nộp vào kho bạc Nhà nước, không được chi tiêu ở các ngành, các cấp hoặc tồn đọng ở xã.

5- Chỉ tiêu thu thuế khi giao nhận phải được tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm giữa các cấp: Tỉnh - Huyện – Xã và coi đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngành, là chỉ tiêu Pháp lệnh phải thực hiện.

6- Khen thưởng đột xuất và sơ, tổng kết kịp thời đối với những địa phương, tổ chức và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thuế (kể cả số bà con nông dân gương mẫu, tiêu biểu), đồng thời xử lý kịp thời các vụ vi phạm chính sách thuế, tùy theo mức độ nặng nhẹ có thể thi hành kỷ luật hành chính hoặc truy tố trước pháp luật, nhưng dù hình thức xử lý nào cũng phải thu hồi cho được tiền thuế nộp vào ngân sách Nhà nước. Đối với số thuế truy thu do khai man lậu thuế, trốn thuế, phạt nộp chậm được trích một tỷ lệ nhất định cho ngành thuế và thù lao đối với người có công thực hiện, phần còn lại cho ngân sách xã tập trung.

UBND các Huyện, Thị tổ chức thực hiện đầy đủ những chủ trương và biện pháp trên. Cục trưởng Cục thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn và tiến hành kiểm tra thực hiện chỉ thị này.

                       

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU    ) để        
- Bộ Tài chính ) báo
- Tổng Cục Thuế ) cáo
- UBND Huyện, Thị  (Đã ký)
- Giám đốc Sở Tài chính
- Cục trưởng Cục thuế
- Lưu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/1991
Ngày hiệu lực26/11/1991
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 24/CT.UB năm 1991 về công tác thu thuế nông nghiệp năm 1992 An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT.UB năm 1991 về công tác thu thuế nông nghiệp năm 1992 An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Hữu Khánh
        Ngày ban hành26/11/1991
        Ngày hiệu lực26/11/1991
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT.UB năm 1991 về công tác thu thuế nông nghiệp năm 1992 An Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT.UB năm 1991 về công tác thu thuế nông nghiệp năm 1992 An Giang