Chỉ thị 25/2001/CT-UB

Chỉ thị 25/2001/CT-UB về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 25/2001/CT-UB tăng cường công tác đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/2001/CT-UB tăng cường công tác đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2001/CT-UB

Cần Thơ, ngày 09 tháng 10 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và Thông tư số 12/TT-BTP ngày 25/6/1999 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch. Đến nay, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã dần dần đi vào nề nếp, giúp cho công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, một số nơi nhất là ở cơ sở công tác quản lý còn bộc lộ những yếu kém, nghiệp vụ đăng ký còn sơ hở, sai sót gây phiền hà cho nhân dân. Đồng thời ý thức pháp luật người dân chưa cao, chưa thấy hết tính quan trọng của các loại giấy tờ về hộ tịch nên không quan tâm đăng ký đúng hạn, đúng pháp luật.

Để tăng cường hơn nữa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh, thực hiện Đề án số 278/TP-HT ngày 23/4/2001 của Bộ Tư pháp về tổ chức năm tập trung đăng ký khai sinh cho trẻ em trong toàn quốc, ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ Chỉ thị:

1. UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh, các huyện, UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) thường xuyên phối hợp với cơ quan MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và Thông tư số 12/TT-BTP ngày 25/6/1999 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành, xem việc đăng ký khai sinh cho trẻ em là trách nhiệm của các bậc cha mẹ.

2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan quản lý chuyên môn cấp huyện tiếp tục kiểm tra và chỉ đạo các xã thực hiện đăng ký dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng về đăng ký hộ tịch qua đợt tổng điều tra theo Kế hoạch số 22/KH-UB ngày 16/10/2000 của UBND tỉnh về tổng đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cần Thơ, theo đúng quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và Thông tư số 83/1998/NĐ-CP">12/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Đồng thời phải bảo đảm đến cuối năm 2001 vận động đăng ký khai sinh cho trẻ em đạt 100% theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng việc đăng ký hộ tịch để làm lại giấy khai sinh nhằm hợp pháp hóa các giấy tờ, hồ sơ để kết hôn hoặc vì mục đích cá nhân khác.

3. Khi thực hiện việc đăng ký hộ tịch, ủy ban nhân dân cấp xã được thu lệ phí đăng ký hộ tịch theo đúng quy định hiện hành. Nghiêm cấm mọi trường hợp buộc nhân dân đóng góp những khoản thu khác khi thu lệ phí hộ tịch, hoặc thu lệ phí hộ tịch cao hơn mức quy định.

4. Giao UBND cấp xã chỉ đạo Ban Tư pháp cùng cấp tăng cường hơn nữa công tác quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu, giấy tờ liên quan đến hộ tịch, lưu trữ sổ sách hộ tịch theo quy định thống nhất trong cả nước. Hồ sơ sổ sách hộ tịch phải được lưu trữ, giữ gìn cẩn thận, bảo quản lâu dài, không để mất mát.

5. Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện chỉ đạo rà soát lại các loai giấy tờ: khai sinh, hộ khẩu, học bạ cho khớp nhau, nhất là: họ, chữ lót, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc. Đối với các loại giấy tờ không khớp cần xem xét từng trường hợp cụ thể để có hướng giải quyết cho hợp lý, đảm bảo nhanh gọn, chính xác, tránh phiền hà cho nhân dân. Các cấp, các ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh
- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng
- Các Sở, Ban ngành tỉnh 
- TAND, VKSND tỉnh
- MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh
- UBND TP Cần Thơ, TX Vị Thanh và các huyện
- Lưu VP (HC, NCTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2001/CT-UB

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 25/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/10/2001
Ngày hiệu lực 09/10/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 25/2001/CT-UB tăng cường công tác đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 25/2001/CT-UB tăng cường công tác đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 25/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Cần Thơ
Người ký Nguyễn Phong Quang
Ngày ban hành 09/10/2001
Ngày hiệu lực 09/10/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 25/2001/CT-UB tăng cường công tác đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/2001/CT-UB tăng cường công tác đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ