Chỉ thị 25/2002/CT-UB

Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện 273/QĐ-TTg kiểm tra đầu tư xây dựng quản lý sử dụng đất đai Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2007 văn bản đất đai hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện 273/QĐ-TTg kiểm tra đầu tư xây dựng quản lý sử dụng đất đai Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2002/CT-UB

Đồng Hới, ngày 27 tháng 06 năm 2002

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 273/QĐ-TTG NGÀY 12/4/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC KIỂM TRA VIỆC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Nhằm đánh giá đúng hiệu quả đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai trong những năm qua, phát hiện những sơ hở, yếu kém và vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai ở các ngành và địa phương; trên cơ sở đó có biện pháp khắc phục khuyết điểm, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai, đưa các hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai đi vào nền nếp. Thực hiện quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tự tổ chức kiểm tra việc đầu tư và xây dựng, việc quản lý và sử dụng đất đai thuộc ngành và địa phương quản lý. Kế hoạch kiểm tra của sở, ngành, huyện, thị phải gửi cho Chánh thanh tra Nhà nước tỉnh và Giám đốc sở Địa chính trước ngày 15/7/2002 để có sự thống nhất, triển khai.

2. Giao cho Chánh thanh tra Nhà nước tỉnh và Giám đốc sở Địa chính lập kế hoạch tổ chức một số đoàn kiểm tra của tỉnh để tiến hành kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án, công trình trọng điểm và ở một số địa phương, đơn vị. Kế hoạch phải được báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/7/2002 để phê duyệt và triển khai, đồng thời Chánh thanh tra Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của UBND tỉnh.

3. Kết thúc đợt kiểm tra đến ngày 30/10/2002, các Đoàn kiểm tra của tỉnh, của các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị báo cáo kết quả kiểm tra của mình về Thanh tra Nhà nước tỉnh và sở Địa chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Giám đốc các sở, Thủ tướng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ; (Báo cáo)
- TVụ Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu VT, NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Hữu Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2002
Ngày hiệu lực27/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện 273/QĐ-TTg kiểm tra đầu tư xây dựng quản lý sử dụng đất đai Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện 273/QĐ-TTg kiểm tra đầu tư xây dựng quản lý sử dụng đất đai Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýĐinh Hữu Cường
        Ngày ban hành27/06/2002
        Ngày hiệu lực27/06/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện 273/QĐ-TTg kiểm tra đầu tư xây dựng quản lý sử dụng đất đai Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện 273/QĐ-TTg kiểm tra đầu tư xây dựng quản lý sử dụng đất đai Quảng Bình