Chỉ thị 25/2003/CT-BQP

Chỉ thị 25/2003/CT-BQP thực hiện Nghị định 63/2002/NĐ-CP về khám bệnh, chữa bệnh đối với thân nhân sĩ quan tại ngũ do Bộ Quôc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/2003/CT-BQP khám chữa bệnh nhân thân sĩ quan tại ngũ triển khai thực hiện Nghị định 63/2002/NĐ-CP


BỘ QUỐC PHÒNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2002/NĐ-CP">25/2003/CT-BQP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2003 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2002/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI THÂN NHÂN SĨ QUAN TẠI NGŨ

 

Thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, ngày 18 tháng 6 năm 2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2002/NĐ-CP quy định về khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ. Ngày 12/3/2003, liên Bộ Quốc phòng – Lao động – Thương binh và Xã hội – Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 22/2003/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BYT-BTC hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện Nghị định nêu trên của Chính phủ.

Việc ban hành và triển khai thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với thân nhân sĩ quan tại ngũ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta trong việc chăm sóc sức khỏe đối với thân nhân sĩ quan, góp phần ổn định hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho sĩ quan tại ngũ yên tâm xây dựng quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đơn vị, địa phương, đòi hỏi quá trình triển khai phải nêu cao trách nhiệm, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, kịp thời và thuận tiện cho đối tượng được hưởng chế độ.

Để thực hiện tốt quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với thân nhân sĩ quan tại ngũ theo Nghị định số 63/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:

1. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và cơ quan quân sự địa phương các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt Nghị định số 63/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ, Thông tư của liên Bộ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cơ quan chức năng về khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ.

Việc tổ chức quán triệt cần làm cho các cấp, từng cán bộ, sĩ quan hiểu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với thân nhân sĩ quan; nắm chắc đối tượng, quyền lợi được khám bệnh, chữa bệnh của thân nhân sĩ quan, trách nhiệm của sĩ quan, thân nhân sĩ quan, trách nhiệm của cơ quan đơn vị, địa phương trong việc làm hồ sơ thủ tục và chấp hành các quy định trong quản lý, đăng ký khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan.

Thông qua việc quán triệt và triển khai làm cho cán bộ sĩ quan thống nhất cao với chế độ quy định; nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các cấp ủy Đảng và chỉ huy các đơn vị cần chú trọng lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng với các đối tượng khác trong đơn vị.

2. Tổ chức tốt việc tập huấn, triển khai tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ chỉ huy, cán bộ chuyên trách về công tác chính sách, cán bộ; nhất là cấp trung, sư đoàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), Ban chỉ huy quân sự huyện (quận, thị, thành phố trực thuộc tỉnh); Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn). Trong tập huấn cần tập trung làm rõ ý nghĩa, đối tượng, hồ sơ, thủ tục, nhất là trình tự, trách nhiệm cụ thể của từng cấp trong tổ chức triển khai thực hiện. Cơ quan chuyên môn nêu cao trách nhiệm trước lãnh đạo, chỉ huy, để thực hiện đúng chế độ quy định bảo đảm quyền lợi đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan.

3. Quá trình tổ chức thực hiện các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các nội dung sau:

3.1. Tổ chức thực hiện kịp thời, chính xác việc kê khai, đăng ký khám bệnh, chữa bệnh đối với thân nhân của sĩ quan; xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý sĩ quan; làm tốt việc tổng hợp danh sách, đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh, cho thân nhân sĩ quan của Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) và Ban chỉ huy quân sự huyện (quận, thị, thành phố trực thuộc tỉnh).

3.2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm kịp thời, chu đáo việc hợp đồng, mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế; khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan.

3.3. Tổ chức cấp phát kịp thời và thanh quyết toán kinh phí bảo hiểm y tế đúng quy định.

3.4. Chủ động xử lý những sai sót và vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; nghiêm cấm mọi biểu hiện gian trá, gây phiền hà cho đối tượng được hưởng chế độ. Xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực xảy ra ở đơn vị, địa phương mình.

4. Các bệnh viện trong quân đội có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế chủ động giải quyết các mối quan hệ với bảo hiểm xã hội trên địa bàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Duy trì việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng theo các quy định hiện hành.

Căn cứ Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Tổng cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trung tướng Nguyễn Văn Rinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2003/CT-BQP

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 25/2003/CT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/03/2003
Ngày hiệu lực 05/05/2003
Ngày công báo 20/04/2003
Số công báo Số 24
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2003/CT-BQP

Lược đồ Chỉ thị 25/2003/CT-BQP khám chữa bệnh nhân thân sĩ quan tại ngũ triển khai thực hiện Nghị định 63/2002/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 25/2003/CT-BQP khám chữa bệnh nhân thân sĩ quan tại ngũ triển khai thực hiện Nghị định 63/2002/NĐ-CP
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 25/2003/CT-BQP
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Người ký Nguyễn Văn Rinh
Ngày ban hành 19/03/2003
Ngày hiệu lực 05/05/2003
Ngày công báo 20/04/2003
Số công báo Số 24
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 25/2003/CT-BQP khám chữa bệnh nhân thân sĩ quan tại ngũ triển khai thực hiện Nghị định 63/2002/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/2003/CT-BQP khám chữa bệnh nhân thân sĩ quan tại ngũ triển khai thực hiện Nghị định 63/2002/NĐ-CP

 • 19/03/2003

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/04/2003

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 05/05/2003

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực