Chỉ thị 25/2003/CT-UB

Chỉ thị 25/2003/CT-UB về việc tổ chức triển khai và vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/2003/CT-UB triển khai vận động toàn dân mua trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng công trình giao thông thủy lợi quan trọng đất nước


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2003/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 24 tháng 9 năm 2003 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 8 năm 2003 của ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước ;

ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện những công việc sau đây :

1. Tập trung chỉ đạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ, đảm bảo thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu huy động được giao ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia mua trái phiếu Chính phủ.

2. Giao Sở Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Tiếng nói nhân dân, Đài Truyền hình thành phố tổ chức tốt việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước ; phát động thành phong trào thi đua rộng rãi, tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên và công dân tích cực hưởng ứng mua trái phiếu Chính phủ. Kịp thời đưa tin tuyên truyền về kết quả mua trái phiếu và tình hình quản lý, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ.

3. Giao ngành Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố, quận-huyện tham mưu cho ủy ban nhân dân các cấp triển khai kế hoạch vận động mua trái phiếu Chính phủ đến từng tổ chức, từng địa bàn dân cư.

4. Giao các sở-ngành thành phố và ủy ban nhân dân các quận-huyện phối hợp với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tổ chức các điểm phát hành trái phiếu Chính phủ cố định và lưu động, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc mua trái phiếu của các tổ chức và cá nhân ; đảm bảo việc phát hành trái phiếu Chính phủ được nhanh chóng, an toàn.

5. Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp và báo cáo kịp thời với ủy ban nhân dân thành phố kết quả mua trái phiếu Chính phủ, đồng thời báo cáo Trung ương theo quy định.

6. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực thi đua tham gia mua trái phiếu Chính phủ ; đồng thời tham gia giám sát việc sử dụng nguồn vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ và xác định đây là một trong những nội dung sinh hoạt quan trọng trong công tác vận động quần chúng để góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động chính trị rộng lớn của Đảng và Nhà nước.

Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận :
- Bộ Chính trị
- ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Sở-Ngành thành phố
- UBND các Quận-Huyện
- Các Báo, Đài thành phố
- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH

-
Lưu(TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2003/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/2003/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2003
Ngày hiệu lực13/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2003/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 25/2003/CT-UB triển khai vận động toàn dân mua trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng công trình giao thông thủy lợi quan trọng đất nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/2003/CT-UB triển khai vận động toàn dân mua trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng công trình giao thông thủy lợi quan trọng đất nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/2003/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành13/10/2003
        Ngày hiệu lực13/10/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 25/2003/CT-UB triển khai vận động toàn dân mua trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng công trình giao thông thủy lợi quan trọng đất nước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/2003/CT-UB triển khai vận động toàn dân mua trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng công trình giao thông thủy lợi quan trọng đất nước

           • 13/10/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực