Chỉ thị 25/2005/CT-UBND

Chỉ thị 25/2005/CT-UB tổ chức thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Tỉnh Lào Cai ban hành

Chỉ thị 25/2005/CT-UBND thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP đăng ký và quản lý hộ khẩu Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 27/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/2005/CT-UBND thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP đăng ký và quản lý hộ khẩu Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2005/CT-UBND

Lào Cai, ngày 16 tháng 12 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, ngày 01/8/1997 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UB chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. Qua 8 năm triển khai, công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu (ĐKQLHK) trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, phục vụ đắc lực cho công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, công tác ĐKQLHK còn những tồn tại như: Việc quản lý hộ khẩu, nhân khẩu ở địa bàn chưa được chặt chẽ nhất là di biến động về hộ khẩu; di dịch cư tự do... chưa kịp thời và đầy đủ; việc tổ chức đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với khách vãng lai còn nhiều hạn chế... Đặc biệt là giải quyết việc đăng ký hộ khẩu vào thành phố, thị xã còn nhiều thủ tục gây phiền hà cho nhân dân. Từ thực tế nêu trên, ngày 19/08/2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

Để thực hiện tốt Nghị định 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ và phát huy quyền tự do dân chủ của nhân dân; đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ về công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu. Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 ngày 07/10/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

Tổ chức cho nhân dân, cán bộ công nhân viên chức học tập nắm vững những qui định bổ sung, sửa đổi của Nghị định 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP để mọi người hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện các quy định về đăng ký hộ khẩu, nhân khẩu và ký cam kết thực hiện.

2. Sở Tư pháp, Sở Văn hóa thông tin, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm túc; Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 108/CP của Chính phủ

3. Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng Công an các cấp làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho chính quyền cùng cấp trong công tác ĐKQLHK, đặc biệt là ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt quy định khuyến khích nhập hộ khẩu vào thành phố Lào Cai theo quy định của UBND tỉnh. Quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là các cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý hộ khẩu nhân khẩu, không để xẩy ra các tiêu cực, gây khó khăn cho nhân dân.

Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn, tập huấn cụ thể những sửa đổi, bổ sung của Nghị định 108/2005/NĐ-CP cho các cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, nhân khẩu; kiểm tra việc thực hiện Nghị định, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện, thành phố; các cơ quan hữu quan, đặc biệt là lực lượng công an các cấp chấp hành nghiêm túc các quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt chính sách thu hút dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

 

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Kim

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2005
Ngày hiệu lực26/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 25/2005/CT-UBND thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP đăng ký và quản lý hộ khẩu Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/2005/CT-UBND thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP đăng ký và quản lý hộ khẩu Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Ngọc Kim
        Ngày ban hành16/12/2005
        Ngày hiệu lực26/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 25/2005/CT-UBND thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP đăng ký và quản lý hộ khẩu Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/2005/CT-UBND thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP đăng ký và quản lý hộ khẩu Lào Cai