Chỉ thị 25/2010/CT-UBND

Chỉ thị 25/2010/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/2010/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/2010/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2011

Năm 2010, thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chính phủ giao ở 3 cấp về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (bao gồm cả lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy); tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế một số mặt công tác như: đăng ký, quản lý thực lực nguồn trong tuyển quân và quân nhân dự bị, huấn luyện, kiểm tra, sẵn sàng động viên, đăng ký bổ sung di chuyển lực lượng dự bị động viên. Nhằm phát huy những thành tích đã đạt, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại của năm 2010 để thực hiện tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện quân nhân dự bị, tuyển sinh quân sự năm 2011; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận - huyện tổ chức triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17; đăng ký bổ sung các đối tượng là công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (bao gồm cả việc tuyển chọn công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy) theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố năm 2011; công tác tuyển sinh quân sự và công tác phúc tra đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện chú ý huy động phương tiện kỹ thuật của quận 1, quận 11, quận 12 và quận Gò Vấp), kiểm tra công tác sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2011 theo kế hoạch; phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý nghiêm số đối tượng vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên theo quy định; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân để thống nhất kế hoạch giao nhận quân nghĩa vụ quân sự và quân nhân dự bị, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên tạo điều kiện thuận lợi cho các quận - huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của thành phố trong năm 2011.

2. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận - huyện; phường - xã, thị trấn phối hợp với các Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, công tác phúc tra đăng ký, quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập theo quy định; tham gia xét duyệt về chính trị, đạo đức; quản lý nắm chắc số công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ và quân nhân dự bị tại địa phương; tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lai lịch chính trị của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các quận - huyện tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (bao gồm cả việc tuyển chọn công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy) theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển công dân của thành phố phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân năm 2011 bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định của Bộ Công an.

3. Giám đốc Sở Y tế thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện nghiêm, chặt chẽ Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng và quy định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc không tuyển công dân có tật khúc xạ (cận thị, viễn thị) vào quân đội, chỉ đạo Phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng các quận - huyện củng cố, bổ sung đủ thành phần cho Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện, công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nam từ đủ 18 đến hết 25 tuổi theo kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện kiểm tra xét nghiệm HIV và Hêrôin cho 100% số thanh niên khám tuyển, kịp thời phát hiện những trường hợp nhiễm, loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Riêng việc khám sức khỏe phục vụ cho công tác tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an.

4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố chỉ đạo các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung học nghề, Học viện, Viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ trên địa bàn thành phố phải cung cấp đầy đủ danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25) đang học ở các trường về cơ quan quân sự quận - huyện đúng thời gian (theo Thông tư liên tịch số 121/2007/TTLT-BQP-GDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo); tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an đúng luật định trong tuyển quân năm 2011.

5. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức triển khai công tác tuyển quân, tuyển Công an và công tác động viên quân đội đúng pháp luật.

6. Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an; hội trại tòng quân, công tác động viên quân đội, tuyển sinh quân sự từ thành phố đến quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

7. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Sở, Phòng Văn hóa, Thể thao các quận - huyện và các Báo, Đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự nhất là đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ về truyền thống quân đội, truyền thống lực lượng võ trang thành phố, khơi dậy tinh thần yêu nước của thế hệ tuổi trẻ thành phố hăng hái lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức trang trí địa điểm hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân long trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi trong ngày thanh niên thành phố tham gia quân đội thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ quan chức năng của Sở và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành, phối hợp chặt chẽ cùng các ngành liên quan giải quyết tốt các chế độ đối với thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, quân nhân tại ngũ và lực lượng dự bị động viên; giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời tháo gỡ khó khăn của gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ để quân nhân an tâm thực hiện nhiệm vụ.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự, huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dự bị động viên và công tác tuyển sinh quân sự; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận - huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với cơ quan quân sự tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch cấp mình, bảo đảm cho địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu của Chính phủ và Quân khu giao cho thành phố.

10. Đề nghị các thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố gồm lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, động viên kịp thời quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị động viên làm nhiệm vụ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giáo dục cán bộ, công nhân viên ngành mình gương mẫu chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.

11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an, đảm bảo đủ số lượng chỉ tiêu và chất lượng. Yêu cầu nắm chắc và tuyển chọn những thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật để giảm bớt chi phí đào tạo trong quân đội. Có kế hoạch tuyên truyền, vận động sâu rộng để thanh niên an tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2011; kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự các cấp, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, bổ sung cho quân đội một đội ngũ cán bộ trẻ. Chỉ đạo cơ quan Công an, quân sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên, sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên bảo đảm số và chất lượng theo chỉ tiêu thành phố giao; chú ý đặc biệt quan tâm đến quân nhân dự bị tham gia làm nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên và diễn tập theo quy định. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đúng mức, hiệu quả, thiết thực. Tổ chức đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có việc làm ổn định, giải quyết kịp thời khó khăn của những gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ để quân nhân an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2010
Ngày hiệu lực04/12/2010
Ngày công báo01/01/2011
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 25/2010/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/2010/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành04/12/2010
        Ngày hiệu lực04/12/2010
        Ngày công báo01/01/2011
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 25/2010/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/2010/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn

           • 04/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực