Chỉ thị 25/CT-UBND

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2009 tăng cường công tác quản lý thu thuế hoạt động xây dựng của đơn vị ngoại tỉnh thi công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/CT-UBND 2009 quản lý thu thuế hoạt động xây dựng đơn vị ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Huế, ngày 11 tháng 8 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGOẠI TỈNH THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ

Nhằm tăng cường công tác quản lý và chống thất thu thuế đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị ngoại tỉnh, tạo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đảm bảo tăng thu cho ngân sách địa phương, góp phần hoàn thành Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các Chủ đầu tư, các Ban Đầu tư Xây dựng, các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện một số công việc sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007; Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế.

2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan, các Chủ đầu tư, các Ban Đầu tư Xây dựng, các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh từ tất cả các nguồn vốn để tiến hành thống kê, nắm bắt thông tin các đơn vị nhận thầu hoạt động xây dựng đã và đang thực hiện để có kế hoạch, biện pháp quản lý thu thuế đúng, đầy đủ theo các quy định của Luật Quản lý thuế và các Pháp luật về thuế hiện hành.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, các Chủ đầu tư, các Ban Đầu tư Xây dựng, các đơn vị hoạt động xây dựng,... có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu về hoạt động xây dựng của các đơn vị nhận thầu xây lắp cho cơ quan thuế, đồng thời yêu cầu các đơn vị xây dựng ngoại tỉnh đến cơ quan thuế để kê khai, nộp thuế công trình được trúng thầu hoặc được chỉ định thầu.

4. Trong quá trình thực hiện việc quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị ngoại tỉnh trên địa bàn, khi có yêu cầu của cơ quan thuế trong việc phối hợp thu thuế, các Chủ đầu tư, các Ban Đầu tư Xây dựng,... khi thanh toán giá trị khối lượng công trình đối với các đơn vị hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai giữ lại tiền thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

5. Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách, Kho bạc Nhà nước khi thanh toán với các đơn vị xây dựng cơ bản ngoại tỉnh phải yêu cầu đơn vị cung cấp các chứng từ đã thanh toán các khoản nộp ngân sách đối với công trình đang thi công, nếu đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, Kho bạc Nhà nước lập thủ tục trích tiền thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng và thông báo cho Cục Thuế biết để phối hợp quản lý.

6. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và Báo Thừa Thiên Huế phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh việc tuyên truyền các chính sách về thuế để mọi tổ chức, người nộp thuế hiểu và thực hiện tốt các luật thuế, đồng thời kịp thời đưa tin, phổ biến Chỉ thị này để mọi đối tượng nộp thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện và TP Huế;
- Ban QL KKTCMLC, Ban QL các KCN tỉnh; Ban QLPT Khu đô thị mới, Ban Đầu tư Xây dựng tỉnh, Ban ĐTXD Giao thông, Ban ĐTXD NN&PTNT, các Ban ĐTXD huyện và TP Huế;
- Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế, Đài Truyền hình khu vực (HTV), Đài PTTH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP, Phòng ĐTXD;
- Lưu: VT, TC, XD, KH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2009
Ngày hiệu lực11/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 25/CT-UBND 2009 quản lý thu thuế hoạt động xây dựng đơn vị ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 25/CT-UBND 2009 quản lý thu thuế hoạt động xây dựng đơn vị ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu25/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành11/08/2009
       Ngày hiệu lực11/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 25/CT-UBND 2009 quản lý thu thuế hoạt động xây dựng đơn vị ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/CT-UBND 2009 quản lý thu thuế hoạt động xây dựng đơn vị ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế

          • 11/08/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/08/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực