Chỉ thị 25/CT-UBND

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2010 tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/CT-UBND 2010 biện pháp quản lý bảo vệ rừng Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

Thời gian gần đây, tình hình phá rừng, khai thác, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được kiểm soát và từng bước ổn định. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; đốt, phá rừng, lấn chiếm đất rừng; hành vi chống lại người thi hành công vụ vẫn còn xảy ra; đặc biệt tình trạng sử dụng phương tiện giao thông quá hạn sử dụng (xe mô tô) để vận chuyển gỗ trái phép có chiều hướng gia tăng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây mất ổn định an ninh, trật tự xã hội.

Để khắc phục những tồn tại trên và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời để chủ động trong công tác kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu sau:

1. Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên - Môi trường, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 và căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa phương để tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cho phù hợp và tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Xây dựng phương án kiểm tra, truy quét và chỉ đạo huy động các lực lượng liên ngành (Công an, quân đội, quản lý thị trường...) trên địa bàn phối hợp với lực lượng Kiểm lâm kiểm tra, ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, không để xảy ra điểm nóng về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự, kỷ cương nhằm ổn định an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

- Củng cố và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Đội Kiểm tra, kiểm soát lâm sản liên ngành (được thành lập theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND tỉnh) đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã thường xuyên tham gia tuần tra tại các tuyến đường vận chuyển gỗ; triển khai truy quét, đẩy đuổi, trấn áp lâm tặc tại các điểm nóng về khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái phép.

- Chỉ đạo các ban, ngành liên quan của huyện, thành phố giải quyết bán sớm lâm sản tịch thu theo nội dung chỉ đạo tại khoản 4, mục II, Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh, không để tồn đọng kéo dài làm mất phẩm chất lâm sản, lãng phí tài nguyên, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương xây dựng Phương án kiểm tra, truy quét, chốt chặn tại các địa bàn trọng điểm về khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR xem xét, thông qua trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện trong chiến dịch kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011 (từ 01/01-31/3/2011)

4. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế xử lý việc bán tang vật, phương tiện, gỗ, lâm sản trái phép tịch thu được; đồng thời sử dụng nguồn thu này phục vụ lại cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương.

5. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Từ nay đến trước Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011, tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý tịch thu các phương tiện giao thông quá hạn sử dụng đang lưu hành trên địa bàn tỉnh; xử lý triệt để việc sử dụng mô tô (xe máy) để vận chuyển gỗ trái phép.

- Kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ, hăm dọa người thi hành công vụ và gia đình họ để lập lại trật tự, kỷ cương luật pháp trên lĩnh vực này. Lập chuyên án điều tra, xử lý các vụ án lớn vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

6. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương và tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm lâm;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện,
thành phố;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- Chi cục Kiểm lâm;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2010
Ngày hiệu lực31/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 25/CT-UBND 2010 biện pháp quản lý bảo vệ rừng Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/CT-UBND 2010 biện pháp quản lý bảo vệ rừng Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành31/12/2010
        Ngày hiệu lực31/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 25/CT-UBND 2010 biện pháp quản lý bảo vệ rừng Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/CT-UBND 2010 biện pháp quản lý bảo vệ rừng Quảng Nam

           • 31/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực