Chỉ thị 2588/CT-BNN-TCTL

Chỉ thị 2588/CT-BNN-TCTL tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 2588/CT-BNN-TCTL bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2015


BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2588/CT-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG MÙA MƯA LŨ NĂM 2015

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong thời gian gần đây, diễn biến mưa lũ bất thường, cực đoan. Để chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện các nội dung sau:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước, đồng thời tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2014;

b) Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014 và xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2015 sát với tình hình thực tế. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng, chống lụt, bão;

c) Kiểm tra việc vận hành điều tiết các hồ chứa trên địa bàn theo Quy trình đã được phê duyệt. Rà soát điều chỉnh, bổ sung những nội dung không phù hợp để vận hành công trình bảo đảm an toàn;

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa, công trình đê điều và các công trình thủy lợi khác trên địa bàn. Đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải xây dựng phương án tích nước hợp lý hoặc hạn chế tích nước, đồng thời chủ động bố trí kinh phí để sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du;

đ) Kiểm tra, vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ cho xả lũ, bố trí thiết bị dự phòng, bảo đảm công trình xả lũ vận hành bình thường trong mọi điều kiện (đặc biệt là các cửa van vận hành bằng piston thủy lực).

e) Kiểm tra việc vận hành các cống, trạm bơm tiêu và khơi thông các trục tiêu để tiêu úng khi có mưa lớn;

g) Xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão cho các công trình, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư kinh phí để thực hiện tốt phương chân “bốn tại chỗ”, bổ sung hệ thống thông tin cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du các hồ chứa lớn biết khi xả lũ;

h) Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tu bổ, nâng cấp đê biển, đê sông, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa, hệ thống tiêu thoát lũ. Việc sửa chữa, nâng cấp các công trình phải hoàn thành trước ngày 31/5/2015 đối với các địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và trước ngày 31/8/2015 đối với các địa phương thuộc khu vực Trung Bộ và Nam Bộ; riêng các hồ chứa nước đang thi công phải đảm bảo tiến độ vượt lũ;

i) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tổng cục Thủy lợi:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn công trình thủy lợi, tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/5/2015 đối với các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và trước ngày 31/8/2015 đối với các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, an toàn công trình, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống lụt thiên tai tổng hợp báo cáo Bộ kịp thời;

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước và công tác sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ năm 2013-2014, tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cục Quản lý xây dựng công trình chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong phạm vi quản lý và tổng hợp, báo cáo Bộ theo quy định.

c) Các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý xây dựng công trình giúp Bộ chỉ đạo và giải quyết các khó khăn để các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- PTTg CP Hoàng Trung Hải (để b/c)
- Bộ Công thương; Bộ TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP;
- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
- Văn phòng TT Ban CĐTW về PCTT;
- Trung tâm Dự báo KTTVTW;
- Tổng công ty Cà phê Việt Nam;
- Lưu: VT, TCTL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2588/CT-BNN-TCTL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu2588/CT-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2015
Ngày hiệu lực31/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2588/CT-BNN-TCTL

Lược đồ Chỉ thị 2588/CT-BNN-TCTL bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 2588/CT-BNN-TCTL bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu2588/CT-BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành31/03/2015
        Ngày hiệu lực31/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 2588/CT-BNN-TCTL bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2015

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 2588/CT-BNN-TCTL bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2015

             • 31/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực