Chỉ thị 26/2007/CT-UBND

Chỉ thị 26/2007/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy bảo hiểm cháy nổ Hải Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/CT-UBND

Hải Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ TRIỂN KHAI CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, bước đầu đạt được kết quả tốt, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn diễn biến phức tạp, một số nơi nguy cơ xảy ra cháy nổ còn cao, đe doạ sự an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân cũng như tài sản của Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp, trong khi việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy nổ tại một số cơ sở chưa chu đáo, còn nhiều bất cập.

Để tăng cường các biện pháp phòng ngừa cháy nổ và triển khai thực hiện Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động sinh sống trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; quy định của địa phương, cơ quan, tổ chức về công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có các cơ sở mà tính chất nguy hiểm về cháy nổ cao quy định tại Phụ lục số 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các văn bản khác liên quan.

3. Các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

4. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu nộp và sử dụng kinh phí thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra việc thực hiện các điều kiện về phòng chống cháy, nổ đối với các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng cháy và chữa cháy, chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định, đồng thời áp dụng các biện pháp để phòng và hạn chế tổn thất do cháy, nổ gây ra.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về Luật Phòng cháy và chữa cháy; về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời có những hình thức tuyên truyền trực tiếp, thiết thực đến những đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Công an tỉnh, Sở Tài chính theo dõi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện trên địa bàn.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2007
Ngày hiệu lực19/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 26/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy bảo hiểm cháy nổ Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy bảo hiểm cháy nổ Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýPhan Nhật Bình
        Ngày ban hành09/11/2007
        Ngày hiệu lực19/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 26/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy bảo hiểm cháy nổ Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy bảo hiểm cháy nổ Hải Dương

           • 09/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực