Chỉ thị 26/CT-UBND

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2011 thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/CT-UBND 2011 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

CHỈ THỊ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ- CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP; đồng thời, tổ chức quán triệt thực hiện nội dung Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến tận các đơn vị cơ sở, đến từng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của ngành, đơn vị, địa phương mình để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng thời gương mẫu thực hiện và vận động người thân thực hiện các giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết số 88/NQ-CP quy định. Tập trung thực hiện các giải pháp về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông; chấp hành quy tắc giao thông (đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, gắn máy); không uống rượu, bia trước khi lái xe; không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; thực hiện văn hóa giao thông (sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông hoặc sự cố giao thông xảy ra…).

2. Công an Tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia; huy động các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an xã tăng cường phối hợp kiểm tra phát hiện và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án “Phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2012 – 2015”, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, ban hành trong quí I/2012.

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tăng cường các biện pháp quản lý ngay tại bến xe, cương quyết không cho xuất bến đối với xe ôtô không bảo đảm các quy định liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện. Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; hoàn thành trong quý IV năm 2013.

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe ôtô chở khách, xe ôtô tải vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe.

Rà soát, điều chỉnh hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ (đặc biệt là các biển báo liên quan đến tốc độ chạy xe trên đường). Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động chở khách ngang sông; cương quyết đình chỉ hoạt động của các bến đò ngang trái phép, các phương tiện chở khách ngang sông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh vận động người đi đò tự giác mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh. Tăng cường công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa, nhất là trong mùa mưa bão; đẩy mạnh công tác đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy và tổ chức đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông trong từng cấp học.

Chỉ đạo các trường học phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; hiệu trưởng các trường phải kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh vi phạm.

Có kế hoạch vận động phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân để trang bị cặp phao, áo phao, dụng cụ cứu sinh cho học sinh đi học bằng đò; đồng thời, yêu cầu học sinh thường xuyên đi học bằng đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi các nội dung của Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống “văn hóa giao thông”, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, nhất là tuyên truyền trực quan qua quảng cáo trên pa nô, áp phích, tờ rơi, tiểu phẩm tuyên truyền…, gắn với từng quy định cụ thể của pháp luật, những giải pháp mạnh của Ủy ban nhân dân Tỉnh đề ra.

6. Ban An toàn giao thông Tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên về hậu quả, tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; các quy định của pháp luật về xử phạt đối với người lái xe uống rượu, bia.

Tham mưu, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Tỉnh trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua, xây dựng chế độ khen thưởng, động viên kịp thời để khuyến khích các cá nhân, tổ chức, đơn vị điển hình tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phê phán mạnh mẽ đối với những hành vi không chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh hơn nữa công tác chống tiêu cực ở các lĩnh vực: đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm.

7. Sở Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm cấp cứu tai nạn giao thông trên các tuyến đường; củng cố trung tâm cấp cứu 115 hiện có; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về cấp cứu, nâng cao năng lực đáp ứng cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế; đào tạo kỹ năng cấp cứu ban đầu về chấn thương do tai nạn giao thông cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và tình nguyện viên. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát các cơ sở y tế trong việc khám sức khỏe cho người lái xe.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên đưa “văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện; đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để góp phần tích cực vào việc kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; thực hiện các giải pháp đồng bộ, có hiệu quả, nhằm kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn; tiến hành giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm và tái lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn đối với các bến đò ngang, đò dọc, kiên quyết đình chỉ và không đưa ra khai thác nếu các bến đò ngang, đò dọc chưa đảm bảo an toàn giao thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đò ngang trên địa bàn quản lý do bến đò hoặc phương tiện không đủ các điều kiện an toàn, chở quá số người quy định, đò ngang không có đủ phao cứu sinh.

10. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Thường trực Ban An toàn giao thông Tỉnh).

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông Tỉnh) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- Văn phòng Ban ATGT Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC(Đ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2011
Ngày hiệu lực29/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 26/CT-UBND 2011 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/CT-UBND 2011 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Minh Hoan
        Ngày ban hành29/12/2011
        Ngày hiệu lực29/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 26/CT-UBND 2011 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/CT-UBND 2011 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Đồng Tháp

           • 29/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực