Chỉ thị 27/1999/CT-TTg

Chỉ thị 27/1999/CT-TTg về một số biện pháp thực hiện chương trình mía đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/1999/CT-TTg biện pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình mía đường


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/1999/CT-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÍA ĐƯỜNG

Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình mía đường, ngành mía đường trong cả nước đã đạt được một số kết quả bước đầu : xây dựng mới và mở rộng 44 nhà máy, đầu tư phát triển được một số vùng nguyên liệu mía với các giống mía có năng suất cao và chất lượng tốt. Đến nay, có 41 nhà máy đã hoàn thành việc xây dựng và đi vào sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần xoá đói giảm nghèo ở nhiều vùng nông thôn nước ta.

Tuy nhiên, sản xuất mía đường đang gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, giá thành sản xuất cao, nhiều nhà máy có nguy cơ không trả được nợ vốn vay nước ngoài nhập thiết bị trả chậm và vốn vay trong nước đầu tư xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguyên liệu dẫn đến nhà máy không chạy hết công suất; giá mua và phí vận tải mía đến nhà máy ở nhiều nơi còn quá cao; chưa phát huy được khả năng kinh doanh tổng hợp các sản phẩm sau đường v.v... Để nhanh chóng khắc phục khó khăn này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị ủy ban nhân dân các tỉnh, các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Về phát triển vùng nguyên liệu :

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo việc rà soát lại quy hoạch vùng nguyên liệu mía của nhà máy, có kế hoạch và biện pháp cụ thể để phát triển vùng nguyên liệu, theo hướng cụ thể sau đây :

Phải trồng đủ diện tích mía theo quy hoạch trong Quyết định đầu tư vùng nguyên liệu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; vùng mía nguyên liệu phải tập trung, cự ly vận chuyển gần nhà máy; được áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, thâm canh cao, với giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt; nơi có điều kiện, cần áp dụng biện pháp tưới nước cho mía.

2. Về vốn đầu tư và tín dụng :

Vốn đầu tư xây dựng các nhà máy đường là khá lớn bằng các nguồn vốn như: vay nước ngoài nhập thiết bị trả chậm, vay tín dụng nước ngoài từ nguồn của Ngân hàng phát triển châu á (ADB), Quỹ Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước, một số nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động, đã đến kỳ trả nợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân các tỉnh phải chịu trách nhiệm chỉ đạo các nhà máy thuộc phạm vi quản lý của mình đề ra các biện pháp trả nợ, ưu tiên trước hết trả nợ vốn vay nước ngoài nhập thiết bị trả chậm. Trên cơ sở phát triển vùng nguyên liệu để phát huy tối đa công suất thiết kế, giữ giá mua nguyên liệu hợp lý, kinh doanh tổng hợp, hạ nhanh giá thành sản phẩm, kinh doanh có lãi, để tự tạo ra nguồn thu trả nợ.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số : 194/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1999 về việc xử lý tài chính cho một số nhà máy đường đang gặp khó khăn để tạo điều kiện cho các nhà máy phát triển sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tiêu thụ được sản phẩm, có điều kiện trả được nợ, kinh doanh có hiệu quả. Đối với các nhà máy còn lại thuộc chương trình mía đường sẽ có chính sách và quy định riêng.

Hiện nay, do đường sản xuất ra giá thành cao nên ứ đọng, tiêu thụ chậm và không xuất khẩu được. Do vậy, không tiếp tục xây dựng thêm nhà máy mới và mở rộng nhà máy cũ. ở những nơi nông dân đang trồng mía cung cấp đủ cho nhà máy hiện có, thì không mở rộng thêm diện tích và có thể có một số diện tích trồng mía phải chuyển hướng sản xuất, các ủy ban nhân dân địa phương giúp nhân dân nơi đó chọn cơ cấu cây trồng phù hợp để bảo đảm thu nhập cho nông dân.

Trên cơ sở các dự án vùng nguyên liệu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngoài vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho vay để trồng mía, ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện lồng ghép các chương trình trên địa bàn, tạo thêm nguồn vốn hỗ trợ cho người trồng mía.

3. Về phát triển kết cấu hạ tầng :

Đối với đường giao thông phục vụ vận chuyển mía, các địa phương dùng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư làm đường trục chính ngoài khu vực nhà máy. Đối với đường vận chuyển nội bộ trong vùng nguyên liệu thì xây dựng bằng vốn huy động của dân và vốn tài trợ của nhà máy.

Đối với vùng có điều kiện làm thuỷ lợi để trồng mía có tưới, trên cơ sở dự án được duyệt, Ngân sách Nhà nước đầu tư cho các công trình thuỷ lợi đầu mối như hồ chứa, kênh trục chính, người trồng mía và nhà máy phải bỏ vốn làm các công trình thuỷ lợi nhỏ, nội vùng.

Các nhà máy đường ngoài việc sử dụng nguồn vốn từ 10% giá mía tính trong giá thành để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, còn được sử dụng để đầu tư các công trình thuỷ lợi, giao thông phục vụ vùng nguyên liệu của nhà máy.

4. Về tiêu thụ sản phẩm:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các nhà máy đường thuộc Bộ, tỉnh tự chịu trách nhiệm tìm biện pháp tiêu thụ hết lượng đường đã sản xuất, hiện đang tồn đọng như: tăng cường công tác khuyến mại, hạ giá đường bán ra; tạo điều kiện sớm hình thành Hiệp hội mía đường để phối hợp với các nhà máy đường điều hoà giá mía, giá đường trong nước và xuất khẩu (nếu có) để đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm mà không bị thua lỗ.

Các nhà máy phải chấm dứt tình trạng tranh mua nguyên liệu mía, đẩy giá mía lên quá cao làm cho giá đường quá cao, khó tiêu thụ, ngược lại ép cấp, ép giá mua mía với giá quá thấp gây thiệt thòi cho người trồng mía. Từ vụ mía năm 1999 - 2000, phải công khai giá mua mía ngay từ đầu vụ, đảm bảo cho người trồng mía có thu nhập từ cây mía trên đơn vị diện tích cao hơn so với trồng cây trồng khác và có cơ cấu hợp lý trong giá thành đường.

Rà soát lại chi phí sản xuất, giảm tối đa chi phí quản lý, gián tiếp; sớm có quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển các công nghiệp cạnh đường, sau đường, thực hiện kinh doanh tổng hợp, sử dụng, tận dụng những sản phẩm phụ để sản xuất phân vi sinh, ván ép, thức ăn chăn nuôi, cồn, điện,.., góp phần tăng nguồn thu, hạ giá thành đường, từ đó hạ được giá bán ra, tăng khả năng tiêu thụ đường, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh về đường của nước ta trên thị trường.

Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp, trước hết là các nhà máy đường phát triển sản xuất các sản phẩm có dùng đường, để tăng nhanh lượng tiêu thụ đường thông qua các sản phẩm đó.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban 853 Trung ương), Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch và biện pháp cụ thể ngăn chặn tình trạng buôn lậu đường ăn qua biên giới và các cửa khẩu theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới.

Bản thân các doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Thương mại có trách nhiệm tìm kiếm thị trường để khi cần thiết thì tổ chức việc xuất khẩu đạt hiệu quả.

5. Về cổ phần hoá:

Triển khai cổ phần hoá nhà máy đường, nhằm huy động thêm nguồn vốn đầu tư, gắn trách nhiệm giữa nhà máy với nguời trồng mía, giữa nhà máy với công nhân, giữa nhà máy với các chủ lò đường tư nhân. Trước mắt, chọn nhà máy đang hoạt động có hiệu quả làm thí điểm cổ phần hoá có sự tham gia cổ phần của công nhân nhà máy, nông dân trồng mía, lò đường tư nhân trong vùng, để rút kinh nghiệm mở rộng.

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh có nhà máy đường chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị này đến từng nhà máy đường và người trồng mía để thực hiện.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/1999/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/1999/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/1999
Ngày hiệu lực08/10/1999
Ngày công báo31/10/1999
Số công báoSố 40
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/1999/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 27/1999/CT-TTg biện pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình mía đường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 27/1999/CT-TTg biện pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình mía đường
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu27/1999/CT-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Công Tạn
       Ngày ban hành23/09/1999
       Ngày hiệu lực08/10/1999
       Ngày công báo31/10/1999
       Số công báoSố 40
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 27/1999/CT-TTg biện pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình mía đường

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/1999/CT-TTg biện pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình mía đường

            • 23/09/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/1999

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực