Chỉ thị 27/2001/CT-TTg

Chỉ thị 27/2001/CT-TTg thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/2001/CT-TTg triển khai chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội thành công ty TNHH 1 TV


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2001/CT-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Ngày 14 tháng 9 năm 2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đây là vấn đề mới và phức tạp, phạm vi thực hiện bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mà Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định giữ 100% vốn; đồng thời liên quan tới việc điều chỉnh quyền hạn, nghĩa vụ của nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và của bộ máy quản lý doanh nghiệp. Để việc thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP bảo đảm tích cực, vững chắc, giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc phát sinh trong và sau quá trình chuyển đổi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty nhà nước triển khai ngay các công việc sau:

1. Phổ biến, quán triệt, giải thích và tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, mục tiêu của Đảng và Chính phủ đối với việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đến tận cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp.

2. Tiến hành phân loại và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX; lập kế hoạch chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh mà Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP

3. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản, công nợ, lao động của doanh nghiệp và về trình tự, thủ tục chuyển đổi.

4. Để việc chuyển đổi đạt yêu cầu đã đề ra, cần tiến hành theo 2 giai đoạn:

a) Giai đoạn từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 12 năm 2002:

Các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại; thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các Tổng công ty: Điện lực, Than, Bưu chính - Viễn thông, Hàng hải, Hàng không, Xuất nhập khẩu xây dựng, Xuất nhập khẩu thuỷ sản phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổ công tác chọn một số doanh nghiệp nhà nước có điều kiện thuận lợi để chỉ đạo điểm chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Đến cuối năm 2002, các Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước có doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và rút ra những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo.

b) Giai đoạn từ năm 2003 đến 2005:

Sau khi tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm của giai đoạn 2001 - 2002, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước phải hoàn thành việc chuyển đổi các doanh nghiệp vào cuối năm 2005 phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

5. Nhiệm vụ cụ thể của một số Bộ, cơ quan nhà nước như sau:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

b) Bộ Tài chính hướng dẫn các vấn đề về tài chính trong quá trình chuyển đổi và sau chuyển đổi.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các vấn đề về lao động, tiền lương đối với người lao động.

d) Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách lao động, tiền lương đối với các chức danh được bổ nhiệm trong các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Việc ban hành các văn bản hướng dẫn nói trên phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2001.

6. Tổ công tác triển khai thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc các cơ quan ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP theo nhiệm vụ được giao tại mục 5 Chỉ thị này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm định kỳ hàng quý báo cáo kế hoạch, chương trình và kết quả chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổ công tác để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm theo dõi thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2001/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/2001/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2001
Ngày hiệu lực07/12/2001
Ngày công báo31/12/2001
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2001/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 27/2001/CT-TTg triển khai chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội thành công ty TNHH 1 TV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/2001/CT-TTg triển khai chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội thành công ty TNHH 1 TV
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/2001/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành22/11/2001
        Ngày hiệu lực07/12/2001
        Ngày công báo31/12/2001
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 27/2001/CT-TTg triển khai chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội thành công ty TNHH 1 TV

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/2001/CT-TTg triển khai chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội thành công ty TNHH 1 TV

           • 22/11/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2001

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực