Chỉ thị 27/2008/CT-UBND

Chỉ thị 27/2008/CT-UBND chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Chỉ thị 27/2008/CT-UBND công tác đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 2569/QĐ-UBND bãi bỏ chỉ thị quy phạm pháp luật không còn phù hợp Hà Tĩnh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 13/09/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/2008/CT-UBND công tác đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước Hà Tĩnh


UBND TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2008/CT-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Thời gian qua, việc thực hiện Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh đã từng bước đi vào cuộc sống, đã tạo sân chơi bình đẳng chi các doanh nghiệp, tăng cường tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh quản lý. Bên cạnh những chủ đầu tư, BQL dự án thực hiện tốt vẫn có một số dự án, gói thầu chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu thầu, tình trạng đấu thầu hình thức, dàn xếp thông thầu vẫn còn.

Thực hiện Chỉ thị số 27/2008/CT-TTg ngày 05/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở,ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, BQL dự án nghiêm túc
triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1.Tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu,Nghị định số 58/2008/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về đấu thầu. Tổ chức các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ về đấu thầu cho các ngành, các cấp, các chủ đầu tư, BQL dự án theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên Tổ tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ đấu thầu theo quy định.

2.Chủ đầu tư, BQL dự án phải thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu trên trang Web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đấu thầu, trên Báo Đấu thầu theo quy định; ngoài ra phải đăng thông báo mời thầu trên báo, phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (tối thiểu 3 kỳ liên tiếp).

3.Chấn chỉnh việc trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu với hình thức lựa chọn không đúng quy định, nghiêm cấm việc chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu.

4.Đề nghị các tổ chức, những người có trách nhiệm liên quan tăng cường giám sát hoạt động đấu thầu theo quy định.

5.Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu;
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật về đấu thầu theo quy định, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này báo cáoUBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2008
Ngày hiệu lực22/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 27/2008/CT-UBND công tác đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/2008/CT-UBND công tác đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Văn Chất
        Ngày ban hành12/11/2008
        Ngày hiệu lực22/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 27/2008/CT-UBND công tác đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/2008/CT-UBND công tác đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước Hà Tĩnh