Chỉ thị 27/CT-UBND

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2014 về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian qua, việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm cải thiện điều kiện lao động, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao động, đảm bảo an toàn tính mạng của người lao động, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển chung của thành phố. Tuy nhiên, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng và đặc biệt có những vụ tai nạn lao động làm chết nhiều người. Một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra chậm được khai báo gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra và giải quyết đảm bảo các quyền lợi cho người bị nạn và thân nhân họ.

Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động là do nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động chưa đầy đủ; ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành các quy định về kỷ luật lao động, quy trình, quy chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát về an toàn chưa hiệu quả nhất là trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong quản lý kỹ thuật, vi phạm nội quy, quy trình an toàn. Công tác đào tạo, huấn luyện tay nghề, kiểm tra sát hạch quy trình, quy chuẩn, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm định thiết bị máy có yêu cầu nghiêm ngặt chưa được coi trọng đúng mức, chưa đảm bảo chất lượng, còn có tình trạng đối phó, hình thức, đặc biệt là đối với lao động phổ thông, hợp đồng thời vụ tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Để phòng ngừa và giảm thiểu số vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định phát triển sản xuất, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị liên quan phối hợp với công đoàn cơ sở và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 7217/KH-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về Lao động, trong đó cần tập trung thực hiện tốt những quy định sau:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội- Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở lao động.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ một cách toàn diện tình trạng an toàn của dây chuyền công nghệ máy, thiết bị đang vận hành và có biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn; kiên quyết dừng hoạt động đối với dây chuyền công nghệ, máy, thiết bị không đủ điều kiện an toàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy trình, quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, các biện pháp an toàn phù hợp với công nghệ, máy, thiết bị của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo chất lượng, phù hợp với công việc của người lao động, đồng thời yêu cầu người lao động phải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân trong khi làm việc. Nơi làm việc của người lao động phải đảm bảo an toàn, định kỳ phải đo kiểm môi trường lao động, khám sức khỏe cho người lao động theo quy định.

- Máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định kỹ thuật an toàn và khai báo với cơ quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng và phải có đầy đủ các quy trình vận hành, xử lý sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ và người lao động, kể cả những người học nghề, tập nghề, thử việc.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về công tác an toàn vệ sinh lao động; tình hình tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng tại các đơn vị để gửi cơ quan có thẩm quyền.

3. Các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Lao động, đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2014
Ngày hiệu lực02/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 27/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành02/12/2014
        Ngày hiệu lực02/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 27/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại Hải Phòng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại Hải Phòng

             • 02/12/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/12/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực