Chỉ thị 28/2001/CT.UB

Chỉ thị 28/2001/CT.UB tăng cường công tác trợ giúp pháp lý do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Chỉ thị 28/2001/CT.UB tăng cường trợ giúp pháp lý Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2010 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/2001/CT.UB tăng cường trợ giúp pháp lý Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2001/CT.UB

TX.Vĩnh long, ngày 09 tháng 11 năm 2001

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trong thời gian qua, công tác Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tiến hành triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả, đã giúp cho đối tượng chính sách, người nghèo có điều kiện tiếp cận, hiểu biết, chấp hành pháp luật và giúp họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước pháp luật, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên công tác trợ giúp pháp lý của Nhà nước ở tỉnh ta thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như công tác triển khai, tổ chức thực hiện chưa sâu rộng nên còn nhiều người thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý chưa biết đến, đội ngũ cộng tác viên còn thiếu, hoạt động chưa mạnh, các cơ quan Ban ngành, chính quyền địa phương các tổ chức hữu quan chưa quan tâm đúng mức, nên hoạt động trợ giúp pháp lý chưa đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra. Để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Chỉ thị:

1- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Huyện, Thị quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về hoạt động trợ giúp pháp lý, phải xem đây là trách nhiệm của Nhà nước đối với nhân dân, là một bộ phận quan trọng trong tổng thể chính sách thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường kỷ cương phép nước và thực hiện công bằng xã hội. Khi nhận được văn bản kiến nghị của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Thủ trưởng các cơ quan Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Huyện, Thị xã phải có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời và trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 30,ngày kể từ ngày nhận kiến nghị. Ngành Tư pháp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp bố trí người có trình độ pháp lý, kinh nghiệm thực tiễn để tham gia Cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý và tạo điều kiện cho Cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ Chuyên viên và Cộng tác viên cần chú trọng đến việc học tập, trao dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, phục vụ nhân dân tận tụy, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của Cộng tác viên.

2- Sở Tư pháp có kế hoạch phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh, phổ biến rộng rãi về các hoạt động trợ giúp pháp lý trên phương tiện thông tin để thông báo cho nhân dân hiểu về hoạt động nầy.

3- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất theo quy định để thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý.

4- Đề nghị Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Đoàn thể quần chúng các cấp tích cực phối hợp tốt để công tác trợ giúp pháp lý thực hiện đạt hiệu quả.

Nhận được Chỉ thị nầy, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã có kế hoạch triển khai thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh những thuận lợi, khó khăn, để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp. Thay B/C
- TT.Tỉnh ủy.
- TT.HĐND tỉnh.
- CT, PCT.UBT Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.
- Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh.
- Khối NC
- Lưu
CTTROGIUPPHAPLY

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2001/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/2001/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2001
Ngày hiệu lực09/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2001/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 28/2001/CT.UB tăng cường trợ giúp pháp lý Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/2001/CT.UB tăng cường trợ giúp pháp lý Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/2001/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Đấu
        Ngày ban hành09/11/2001
        Ngày hiệu lực09/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 28/2001/CT.UB tăng cường trợ giúp pháp lý Vĩnh Long

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/2001/CT.UB tăng cường trợ giúp pháp lý Vĩnh Long