Chỉ thị 28/2007/CT-UBND

Chỉ thị 28/2007/CT-UBND về triển khai thực hiện Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 28/2007/CT-UBND Quy chế đấu thầu sản xuất cung ứng dịch vụ công ích Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 279/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/2007/CT-UBND Quy chế đấu thầu sản xuất cung ứng dịch vụ công ích Thừa Thiên Huế


 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/CT-UBND

Huế, ngày 01 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; ngày 9 tháng 11 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Để thực hiện nghiêm túc Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Nghiên cứu nội dung Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để triển khai có hiệu quả Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành rà soát lại các danh mục sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được cấp có thẩm quyền đặt hàng, xây dựng các phương thức thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đảm bảo theo đúng qui định. Việc lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định theo thứ tự ưu tiên như sau: đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch.

3. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế xây dựng mức trợ giá, trợ cấp đối với sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch được thanh toán từ nguồn ngân sách địa phương trên cơ sở các chế độ định mức theo qui định hiện hành của nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2007
Ngày hiệu lực11/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 28/2007/CT-UBND Quy chế đấu thầu sản xuất cung ứng dịch vụ công ích Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/2007/CT-UBND Quy chế đấu thầu sản xuất cung ứng dịch vụ công ích Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành01/06/2007
        Ngày hiệu lực11/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 28/2007/CT-UBND Quy chế đấu thầu sản xuất cung ứng dịch vụ công ích Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/2007/CT-UBND Quy chế đấu thầu sản xuất cung ứng dịch vụ công ích Thừa Thiên Huế