Chỉ thị 28/CT-UBND

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2011 về tăng cường quản lý nhà nước và xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép quặng thiếc (Cassiterite) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/CT-UBND 2011 tăng cường quản lý nhà nước về khai thác quặng thiếc Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, TÀNG TRỮ, MUA BÁN, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP QUẶNG THIẾC (CASSITERITE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Từ tháng 10/2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra hoạt động khai thác, vận chuyển và mua bán quặng thiếc trái phép ở nhiều nơi, tập trung ở Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và một số vùng lân cận như Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, phá hoại tài nguyên rừng, môi trường sinh thái, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Để sớm ổn định tình hình, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản, trong đó tập trung xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép quặng thiếc (Cassiterite) trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

a) Phối hợp Công an tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục người dân trên địa bàn không tham gia vào hoạt động khai thác, tàng trữ, vận chuyển và mua bán quặng thiếc trái phép; không cung ứng lương thực, thực phẩm,... cho các đối tượng khai thác quặng thiếc trái phép.

b) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác, vận chuyển và mua bán quặng thiếc trái phép trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

c) UBND thành phố Cam Ranh, UBND huyện: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Diên Khánh, Cam Lâm tập trung lực lượng tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển và mua bán quặng thiếc trái phép.

UBND huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh bố trí lực lượng thu gom quặng tại các vị trí lộ thiên, dễ khai thác để quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản quốc gia.

2. Công an Tỉnh.

a) Tiếp tục bám địa bàn, duy trì lực lượng tại các chốt cố định, tuần tra, truy quét tại các điểm mới phát hiện; có phương án đấu tranh, ngăn chặn, xử lý phù hợp đối với thực tế hoạt động khai thác, vận chuyển và mua bán quặng thiếc trái phép trên địa bàn Khánh Vĩnh và các địa bàn khác trong tỉnh.

b) Tập trung rà soát địa bàn đối với các đối tượng từ các địa phương khác đến tạm trú, gửi dụng cụ, phương tiện phục vụ khai thác trái phép trong nhà dân để tạm giữ phục vụ điều tra, khảo sát, xử lý.

c) Thông báo đến Ủy ban nhân dân các địa phương danh sách những người đứng ra tổ chức khai thác, thu mua và đi khai thác quặng thiếc trái phép để lãnh đạo các địa phương chủ động trong công tác giáo dục, tuyên truyền.

d) Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Khánh Vĩnh và các địa phương khác lập các chốt cố định tại một số tuyến liên quan đến đường vận chuyển quặng của các đối tượng khai thác, thu mua đưa quặng ra khỏi địa phương để kiểm soát xử lý theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ về kế hoạch điều tra, khảo sát đánh giá chất lượng, trữ lượng quặng thiếc tại các khu vực đang bị khai thác trái phép; Sớm báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phương án quản lý khoáng sản chưa khai thác đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng tăng cường các hoạt động quản lý rừng tại các khu vực đang bị khai thác trái phép; hỗ trợ Công an tỉnh và chính quyền địa phương trong việc đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; chủ động kiểm tra, xử lý các hoạt động phá hoại rừng thuộc phạm vi quản lý.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh truyền hình, Báo Khánh Hòa và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa tin, bài phản ánh kịp thời những kết quả xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản, nhằm giáo dục và ngăn chặn các hành vi trái phép.

c) Công ty TNHH MTV Lâm Sản Khánh Hòa chủ động phối hợp với các lực lượng chuyên ngành để bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý; hỗ trợ các lực lượng tuần tra, truy quét.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh để kịp thời giải quyết. Định kỳ hàng tháng, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tình hình chung, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam;
- BCH Quân sự tỉnh (p/h);
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;
- Lưu VT+HN, HP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực09/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 28/CT-UBND 2011 tăng cường quản lý nhà nước về khai thác quặng thiếc Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/CT-UBND 2011 tăng cường quản lý nhà nước về khai thác quặng thiếc Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực09/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 28/CT-UBND 2011 tăng cường quản lý nhà nước về khai thác quặng thiếc Khánh Hòa

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/CT-UBND 2011 tăng cường quản lý nhà nước về khai thác quặng thiếc Khánh Hòa

              • 09/12/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/12/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực