Chỉ thị 29/2001/CT.UB

Chỉ thị 29/2001/CT.UB phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và đào tạo công nghệ thông tin cho công chức nhà nước do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Chỉ thị 29/2001/CT.UB phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin đào tạo Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2010 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 29/2001/CT.UB phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin đào tạo Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2001/CT.UB

TX Vĩnh Long, ngày 28 tháng 11 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

Hiện nay lĩnh vực công nghệ thông tin có tầm quan trọng đặc biệt đến hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin là một trong những vấn đề có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

Vì vậy Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long lần thứ 7 đã xác định Chương trình công nghệ thông tin là 1 trong 5 chương trình mục tiêu trọng tâm của tỉnh, là bước đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngày 25 tháng 7 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg phê duyệt đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005. Tỉnh đang xây dựng đề án để triển khai Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Vừa qua việc đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính, trình độ chuyên môn tin học cho đội ngũ cán bộ công chức tuy có được quan tâm, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước. Chưa có kế hoạch đào tạo cụ thể. Phần lớn đội ngũ cán bộ công chức biết sử dụng máy tính ở trình độ sử dụng soạn thảo văn bản, còn thiếu nghiêm trọng cán bộ có trình độ quản lý mạng, xây dựng các phần mềm, xử lý thông tin tổng hợp. Lãnh đạo các cơ quan chưa quan tâm đúng mức việc đào tạo cán bộ thuộc quyền có đủ trình độ theo quy định tiêu chuẩn chức danh. Đây là tồn tại rất quan trọng, vì dù hệ thống có xây dựng tốt đến đâu về công nghệ vẫn không thể vận hành tốt nếu chính cán bộ, công chức, người làm việc trong hệ thống chưa biết vận hành máy tính và chưa có kỹ luật vận hành máy tính.

Để đảm bảo nguồn nhân lực và trang bị kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ công chức nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và sử dụng có hiệu quả mạng công nghệ thông tin tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1/ Giao Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành tỉnh có liên quan xây dựng dự án đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ công chức nhà nước giai đoạn 2001 -2005, với các mục tiêu sau:

- Có đủ lực lượng cán bộ tin học có trình độ cao ( Đại học, trên đại học ) tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý điều hành chương trình công nghệ thông tin tỉnh.

- Tất cả cán bộ công chức nhà nước được đào tạo có trình độ về công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn chức danh.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm dùng chung được cài đặt trong hệ thống, quá trình giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ được giao bằng máy tính.

Thời gian hoàn thành đề án, thông qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 31/03/2002.

2/ Giám đốc các sở, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, chọn ít nhất 01 cán bộ có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin giao nhiệm vụ quản lý công nghệ thông tin tại đơn vị và huyện, thị xã. Cán bộ được phân công cần bố trí công tác ổn định để được đào tạo, tập huấn chuyên sâu kiến thức công nghệ thông tin, đủ trình độ quản lý điều hành mạng công nghệ thông tin cục bộ ( mạng LAN ) tại đơn vị và huyện, thị xã. Trong quá trình xây dựng đề án tổ chức của các sở, giám đốc sở, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh cần bố trí cán bộ có đủ trình độ chuyên môn phụ trách tin học.

Thời gian báo cáo danh sách cán bộ của đơn vị được phân công phụ trách công nghệ thông tin về Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 15/12/2001.

3/ Trong thời gian dự án đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ công chức nhà nước giai đoạn 2001 -2005 chưa được phê duyệt và tổ chức thực hiện, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn cho cán bộ theo danh sách cán bộ của các sở, huyện, thị xã báo cáo để trang bị kiến thức về quản lý mạng LAN, các chương trình phần mềm đã được cài đặt, đảm bảo có đủ cán bộ phụ trách quản lý mạng LAN tại các sở, huyện, thị xã khi Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 -2005 của tỉnh được triển khai.

4/ Giám đốc sở Tài chính Vật giá, sở Kế hoạch và đầu tư, Căn cứ nguồn kinh phí dự án đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ công chức nhà nước giai đoạn 2001 -2005 được duyệt, kế hoạch đào tạo, tập huấn hàng năm của các đơn vị để cân đối, phân bổ ngân sách hàng năm cho các đơn vị tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo tiếp./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ
- Ban điều hành 112CP
- CT-PCT.UBT
- Các sở ngành tỉnh
- TAND, VKSND tỉnh
- UBND huyện, thị xã
- BLĐ VP
- ĐC Khải NCCN,Dũng NCNC
- Tổ tin học.
- Lưu: 1.04.02.01; 1.08.02

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2001/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu29/2001/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2001
Ngày hiệu lực28/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2001/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 29/2001/CT.UB phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin đào tạo Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 29/2001/CT.UB phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin đào tạo Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu29/2001/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Đấu
        Ngày ban hành28/11/2001
        Ngày hiệu lực28/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 29/2001/CT.UB phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin đào tạo Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 29/2001/CT.UB phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin đào tạo Vĩnh Long