Chỉ thị 29/CT-UBND

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2007 về đẩy mạnh các biện pháp nhằm cấp nước an toàn, phục vụ tốt nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của nhân dân do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 29/CT-UBND cấp nước an toàn phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt nhân dân Thừa Thiên Huế


 UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CT-UBND

Huế, ngày 02 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC BIỆN PHÁP NHẰM CẤP NƯỚC AN TOÀN, PHỤC VỤ TỐT NHU CẦU ĂN UỐNG, SINH HOẠT CỦA NHÂN DÂN.

Nhằm nâng cao chất lượng nước sản xuất và cung cấp phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt và các hoạt động khác trên địa bàn toàn tỉnh, tiến đến cấp nước uống được an toàn, góp phần nâng cao sức khoẻ của người dân và phát triển kinh tế xã hội; Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên Môi trường:

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng các nguồn nước (sông, suối, các nguồn nước ngầm); định kỳ kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn nước đang khai thác để phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt tập trung; thông báo diễn biến chất lượng các nguồn nước cho đơn vị cấp nước biết để có biện pháp xử lý phù hợp, hoặc đề xuất phương án thay đổi nguồn nước khai thác về lâu dài;

- Điều tra và quản lý chặt chẽ các nguồn thải, các nguy cơ có thể gây ô nhiễm các nguồn nước, nhất là khu vực thượng nguồn các con sông, suối. Phối hợp các đơn vị liên quan trong việc xử lý, xử phạt các trường hợp làm ô nhiễm các nguồn nước. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các biện pháp phòng ngừa và khắc phục các vấn đề về ô nhiễm nguồn nước;

- Rà soát và quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép khai thác nguồn nước ngầm; những khu vực có thể khai thác nguồn nước mặt, hoặc đã có hệ thống cấp nước tập trung không được cấp phép khai thác nước ngầm, nhằm đảm bảo khai thác hợp lý, tiết kiệm và hạn chế ô nhiễm nguồn nước ngầm;

- Phối hợp các tổ chức có liên quan, tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường và nguồn nước.

2. Sở Xây dựng:

- Rà soát quy hoạch tổng thể cấp nước toàn tỉnh đến năm 2010 và 2020, nghiên cứu lựa chọn các nguồn nước khai thác lâu dài và công nghệ xử lý của các nhà máy phù hợp với từng thời kỳ phát triển, nhằm đảm bảo chất lượng nước cấp của các nhà máy đạt tiêu chuẩn nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt;

- Trong quá trình quản lý, tham mưu quy hoạch các khu công nghiệp, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, các bãi thải, khu nghĩa trang,... phải tuân thủ qui định về bảo vệ nguồn nước;

- Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn nhằm chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt Chỉ thị này; báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2007.

3. Sở Y tế:

- Phối hợp với đơn vị cấp nước, định kỳ kiểm tra chất lượng nước tại các nhà máy sản xuất nước, trên mạng đường ống cấp nước. Nếu có hiện tượng bất thường, nước không đảm bảo chất lượng phải thông báo kịp thời, yêu cầu đơn vị cấp nước đình chỉ việc cấp nước và nghiên cứu biện pháp giải quyết;

- Quản lý chặt chẽ tình hình, diễn biến các dịch bệnh; thông báo đơn vị cấp nước biết để phối hợp có biện pháp xử lý nhằm hạn chế các dịch bệnh xảy ra.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Trong quá trình khai thác các nguồn nước, phải ưu tiên nguồn nước thô phục vụ cho các nhà máy sản xuất nước phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của nhân dân;

- Theo dõi và thông báo cho đơn vị cấp nước biết về tình hình sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh về chủng loại, lượng dùng, để theo dõi lượng tồn dư trong các nguồn nước, có biện pháp xử lý, nhằm đảm bảo cấp nước an toàn phục vụ nhân dân;

- Chỉ đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và cấp nước triển khai các dự án nối mạng để mở rộng phạm vi cung cấp nước an toàn cho các vùng nông thôn có điều kiện nối mạng.

5. Sở Du lịch:

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chủ thuyền du lịch, khách du lịch nâng cao nhận thức và có trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồn nước;

 - Triển khai thiết lập các thùng thu gom rác trên các thuyền du lịch; nghiêm cấm xả rác trực tiếp vào các nguồn nước.

6. Sở Giao thông Vận tải:

Hướng dẫn đơn vị cấp nước thiết lập hệ thống biển báo khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt tại các vùng xung quanh điểm khai thác nước của các nhà máy sản xuất nước.

7. Công an tỉnh:

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ phối hợp Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển đường thuỷ; xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm nguồn nước.

8. Các địa phương trong lưu vực thượng nguồn các sông, suối:

- Phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường điều tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, nuôi trồng, chế biến, chợ, bệnh viện, các nguồn có thể gây ô nhiễm nguồn nước, … trên phạm vi địa phương quản lý; thông báo kịp thời cho Sở Tài nguyên Môi trường và phối hợp xử lý các trường hợp gây ô nhiễm nguồn nước;

- Tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và nguồn nước.

9. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước:

- Tổ chức sản xuất và cung cấp nước liên tục, đảm bảo an toàn về mặt chất lượng và áp lực hợp lý. Nghiên cứu thực tế về diễn biến chất lượng các nguồn nước để có biện pháp xử lý phù hợp, cải tạo, nâng cao năng lực sản xuất và cung cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn. Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước tại các nhà máy, trên mạng lưới cấp nước; thông báo định kỳ tình hình chất lượng nước cho Sở Y tế và trên các phương tiện thông tin;

- Tham gia điều tra, quản lý ô nhiễm các nguồn nước; đề xuất các biện pháp quản lý các nguồn ô nhiễm, kiến nghị xử lý các trường hợp làm ô nhiễm nguồn nước để các cơ quan chức năng giải quyết;

- Tham gia tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và nguồn nước.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có phương án giải quyết./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu29/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2007
Ngày hiệu lực02/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 29/CT-UBND cấp nước an toàn phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt nhân dân Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 29/CT-UBND cấp nước an toàn phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt nhân dân Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu29/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
        Ngày ban hành02/06/2007
        Ngày hiệu lực02/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 29/CT-UBND cấp nước an toàn phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt nhân dân Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 29/CT-UBND cấp nước an toàn phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt nhân dân Thừa Thiên Huế

              • 02/06/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực