Chỉ thị 30/CT-UBND

Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2013 thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính về kết luận ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế niên độ 2012

Nội dung toàn văn Chỉ thị 30/CT-UBND 2013 kiến nghị Thanh tra Bộ Tài chính kết luận ngân sách Huế 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH

Thực hiện Công văn số 14726/BTC-TTr ngày 30/10/2013 của Thanh tra Bộ Tài chính về kết luận ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế niên độ 2012; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND thành phố Huế khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Đoàn Thanh tra có liên quan đến các cơ quan, đơn vị mình quản lý sau đây:

1. Tổ chức tổng kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm về những sai sót được phát hiện trong quá trình thanh tra để có những giải pháp khắc phục, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp và tăng cường công tác quản lý tài sản và ngân sách nhà nước theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.

2. Về thực hiện xử lý tài chính:

Cục Thuế tỉnh thực hiện truy thu các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 của Công ty TNHH Bia Huế, thuế phải nộp của nhà thầu tại Ban Đầu tư và Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế để nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông giảm trừ giá trị trúng thầu, giá trị hợp đồng và giá trị nghiệm thu khi thanh toán công trình đường cứu hộ cứu nạn Thị trấn Phong Điền - Điền Lộc.

UBND thành phố Huế giảm trừ giá trị hợp đồng, giá trị nghiệm thu thanh toán tại dự án xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Huế; công trình đường Cao Bá Quát nối dài; công trình bó vỉa, thoát nước một số tuyến thuộc 4 phường Kinh thành Huế.

3. Sở Tài chính

a) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp cần thiết, giao Giám đốc Sở Tài chính:

- Yêu cầu các Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước trích tài khoản tiền gửi của đơn vị để nộp vào ngân sách các khoản phải nộp theo kết luận của cơ quan Thanh tra.

- Thông báo cơ quan Kho bạc nhà nước tạm dừng việc rút dự toán của các đơn vị dự toán (trừ lương và các khoản phụ cấp) để đảm bảo việc thực hiện kết luận của Thanh tra.

- Thực hiện các biện pháp tài chính cần thiết khác.

b) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện của các đơn vị.

4. Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước bằng văn bản (kèm theo chứng từ) về Sở Tài chính theo đúng Công văn số 14726/BTC-TTr ngày 30/10/2013 của Thanh tra Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND thành phố Huế, các doanh nghiệp liên quan đến kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu30/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 30/CT-UBND 2013 kiến nghị Thanh tra Bộ Tài chính kết luận ngân sách Huế 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 30/CT-UBND 2013 kiến nghị Thanh tra Bộ Tài chính kết luận ngân sách Huế 2012
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu30/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực31/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 30/CT-UBND 2013 kiến nghị Thanh tra Bộ Tài chính kết luận ngân sách Huế 2012

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 30/CT-UBND 2013 kiến nghị Thanh tra Bộ Tài chính kết luận ngân sách Huế 2012

              • 31/12/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực