Chỉ thị 30/CT-UBND

Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 30/CT-UBND 2017 tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật đê điều Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/CT-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Hiện nay trên các tuyến đê, bãi sông thuộc địa bàn tỉnh tình trạng: Kinh doanh ở các bến bãi không nằm trong quy hoạch; làm nhà, hàng quán, xây cổng, tường dậu trong hành lang bảo vệ đê; chất tải vật liệu, xây dựng công trình ngoài bãi sông, trong hành lang thoát lũ; xe quá tải chạy trên đê gây hư hỏng mặt đê, không bảo đảm an toàn cho công trình đê điều vẫn thường xuyên xảy ra và chưa được xử lý.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/4/2017 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, thủy lợi, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh. Xử lý dứt điểm các vi phạm về đê điều còn tồn đọng năm 2017 tại Văn bản số 4472/UBND-NNTNMT ngày 17/11/2017 về tình hình vi phạm và công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các văn bản chỉ đạo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kiên quyết giải tỏa các bến bãi tập trung, trung chuyển vật liệu ở các bãi sông không nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 và Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai và các văn bản có liên quan; thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quản lý nhà nước về đê điều theo quy định tại Điều 43 Luật Đê điều.

- Kiểm tra, rà soát việc cấp phép, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... cho các tổ chức, cá nhân trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, hành lang thoát lũ; nếu việc cấp phép, cho thuê đất, cấp quyền sử dụng đất... không đúng quy định thì phải có biện pháp xử lý.

- Xác định các vị trí làm mố hạn chế xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đê thuộc địa bàn quản lý, lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức, thực hiện (kinh phí được lấy từ Quỹ Phòng, chống thiên tai do tỉnh quản lý). Trường hợp các tổ chức, cá nhân được phép của cấp có thẩm quyền vận chuyển vật tư, hàng hóa trên đoạn đê nào thì phải có trách nhiệm tu bổ, sửa chữa kịp thời, thường xuyên đảm bảo chất lượng, an toàn công trình đoạn đê đó theo quy định.

Các nội dung trên phải được triển khai kịp thời và quyết liệt, hoàn thành trước ngày 30/4/2018. Thực hiện việc báo cáo bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ giải quyết, xử lý các vi phạm đê điều.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo lực lượng chuyên trách quản lý đê điều tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các hoạt động vi phạm pháp luật về đê điều kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xử lý theo quy định; tổng hợp báo cáo kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 30 hàng tháng.

3. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý dứt điểm việc sử dụng xe quá khổ, quá tải chạy trên đê; các vi phạm về giao thông đường thủy, bến bãi, báo cáo kết quả xử lý về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp).

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, rà soát việc cấp phép, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... cho các tổ chức, cá nhân trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, hành lang thoát lũ nếu không đúng quy định, kiên quyết thu hồi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi theo quy định.

5. Các sở, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời trong việc ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu30/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 30/CT-UBND 2017 tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật đê điều Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 30/CT-UBND 2017 tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật đê điều Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu30/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 30/CT-UBND 2017 tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật đê điều Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 30/CT-UBND 2017 tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật đê điều Thái Bình

           • 01/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực