Chỉ thị 31/CT-TTg

Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2012 thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2012 thực hiện công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/CT-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO CON LIỆT SĨ, CON THƯƠNG BINH NẶNG, CON BỆNH BINH NẶNG

Trong suốt thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đã luôn quan tâm, chăm lo, giúp đỡ con của người có công với cách mạng, trong đó có con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng về việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Các thế hệ con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng đã phấn đấu, rèn luyện, lao động và trưởng thành, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, tài năng cho đất nước. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu học nghề và tìm việc làm của một bộ phận con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng vẫn còn rất bức thiết.

Để làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các cấp đưa nội dung đào tạo nghề cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trở thành một chỉ tiêu cụ thể trong việc xây dựng và triển khai đề án, kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nghề.

Đào tạo nghề cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng phải gắn với giải quyết việc làm, chú trọng các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.

2. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng đang cư trú tại địa phương vào làm việc.

3. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương có trách nhiệm thống kê, rà soát con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

4. Xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với các Bộ, ngành trung ương để làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn.

5. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đặc biệt là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tình cảm, trách nhiệm lớn lao của Đảng và Nhà nước, của cộng đồng và toàn thể xã hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo07/12/2012
Số công báoTừ số 727 đến số 728
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2012 thực hiện công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2012 thực hiện công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành28/11/2012
        Ngày hiệu lực28/11/2012
        Ngày công báo07/12/2012
        Số công báoTừ số 727 đến số 728
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2012 thực hiện công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2012 thực hiện công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm

              • 28/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/12/2012

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực