Chỉ thị 31/CT-UBND

Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/CT-UBND 2021 tăng cường phòng chống dịch Covid19 tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/CT-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thời gian qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, tích cực tham gia của cộng đồng và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những đóng góp to lớn của các lực lượng tuyến đu, tỉnh Sơn La đã triển khai quyết liệt, đng bộ và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế - xã hội cơ bản diễn ra bình thường, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covd-19” và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Sơn La đã điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch và từng bước chuyn sang trạng thái bình thường mới, phục hồi các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ bùng phát đợt dịch mới khi các tỉnh thành nới lỏng giãn cách, thay đổi các biện pháp kiểm soát người, phương tiện; từ các nước láng giềng khi mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới; ý thức tự phòng, chống dịch bệnh của một số tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh và người dân chưa nghiêm túc; điều kiện, cơ sở vật chất, nguồn lực của tỉnh phục vụ cho công tác cách ly, điều trị F0 còn hạn chế; tỷ lệ tiêm vắc xin chưa đạt độ bao phủ theo yêu cầu... nếu không có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả thì rất khó giữ vững thành quả đã đạt được. Với quan điểm, mục tiêu xuyên suốt bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và Nhân dân tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; quyết tâm không để bùng phát dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Động viên, biu dương, khen thưởng kịp thời các địa phương, tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống dịch.

2. Người đứng đầu các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị; chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch và các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân; tập trung huy động cả hệ thng chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc’' và phương châm 4 tại ch + 5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân"; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tiếp tục rà soát, củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở tất cả các khu dân cư nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo, chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống dịch; xác định người dân là chủ thể, là trung tâm, sự tham gia của người dân có ý nghĩa quyết định trong công tác phòng, chống và đẩy lùi đại dịch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Giao Sở Y tế

a) Chỉ đạo xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế và điều trị cho nhân viên y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại, điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Có kế hoạch bảo đảm khi có dịch xảy ra: Các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên có hệ thống cung cấp ô xy hóa lỏng, khí nén; các trạm y tế xã, phường, thị trấn bảo đảm cung cấp ô xy y tế; có kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động, tố chăm sóc F0 tại cộng đồng, tổ chức quản lý F0 tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

b) Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả; ưu tiên tiêm chủng cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền và phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp; triển khai kịp thời tiêm chủng cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, các cấp triển khai thực hiện làm sạch, đối chiếu dữ liệu, xác thực, kết nối chia sẻ dliệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện tiêm chủng trên Nn tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để phục vụ lợi ích của người dân trong việc đi lại, sinh sống và làm việc.

c) Công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc tỉnh, thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; cập nhật cấp độ dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, đề xuất cơ chế đặc thù để kịp thời bổ sung nguồn lực cho việc mua sắm thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch.

e) Chỉ đạo tổ chức tốt công tác phân tuyến thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, phân lung khám bệnh, thiết lập khu vực khám riêng, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh vin, hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp tử vong do mắc Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

4. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật, ban hành hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế; triển khai các giải pháp quản lý phương tiện vận tải hành khách và hành khách ra, vào tỉnh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn công tác phòng, chống dịch đối với hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông...

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, nghiên cứu, đề xuất triển khai các nền tảng, ứng dụng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 đồng bộ trên địa bàn tỉnh phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và tình hình thực tiễn của địa phương. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương chủ động thực hiện công tác tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch; tăng cường tuyên truyền người dân về từ các vùng có dịch hiểu, đồng tình, ủng hộ và chủ động tham gia thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương hoặc kê khai các thông tin di biến động di chuyển trên các ứng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (PC-Covid; VN-eID; S sức khỏe điện tử) đđược hướng dẫn và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

6. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thống kê, phân loại người lao động có hộ khẩu trên địa bàn trở về từ các tỉnh để áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo quy định; rà soát người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thuộc đối tượng hỗ trợ để xem xét hỗ trợ kịp thời; tổ chức tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động đối với lao động động trở về.

7. Giao các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát các khoản chi thường xuyên, mua sắm, sửa chữa chưa thực sự cần thiết; các chương trình, dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách để dự phòng nguồn lực, tài chính phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ chi tiết kiệm, hiệu quả, tập trung nguồn lực đphòng, chống dịch.

8. Giao các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác sản xuất, lưu thông hàng hóa; đảm bảo cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu và các hỗ trợ cần thiết cho người dân khi thực hiện cách ly, giãn cách.

9. Giao Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú; kịp thời phát hiện, phối hợp quản lý các trường hợp công dân trở về tỉnh từ các vùng dịch và tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Cập nhật, bổ sung thông tin công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sng”, đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư trên địa bàn (cả s đến và s đi); kết ni Cơ sở dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm Covid-19 khỏi bệnh để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ Căn cước công dân phục vụ việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

b) Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ số đối tượng có nguy cơ cao phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm, túng quẫn về kinh tế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật, không để phát sinh phức tạp về ANTT trên địa bàn.

c) Phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng thần tốc xác minh, truy vết các trường hợp thuộc diện và thiết lập, bảo đảm an ninh, trật tự vùng phong tỏa, cách ly nơi phát hiện ca dương tính với Covid-19.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Giao thông vận tải và các đơn vị chức năng tham mưu thành lập điểm khai báo y tế đối với người, phương tiện vào địa bàn tỉnh nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh bạn nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ người dân trở về tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn.

10. Các lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Biên phòng tnh) căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức lực lượng giám sát, quản lý chặt chẽ các khu cách ly, điều trị F0, kiên quyết không để sơ hở, nảy sinh vấn đề phức tạp, dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tăng cường quản lý hoạt động người nước ngoài; quản lý người nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở tuyến biên giới, ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài.

11. Chủ tịch UBND huyện, thành phố

a) Chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; tổ chức diễn tập các kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch, sẵn sàng triển khai khi có dịch xảy ra; tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố; tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những điểm có người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đphát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch Covid-19.

b) Huy động sự vào cuộc của các lực lượng từ cơ sở, nòng cốt là củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng; phát huy vai trò của lực lượng Công an, các mô hình “Nhóm liên gia tự quản”, lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh... trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại địa phương, đặc biệt các yêu cầu khai báo y tế, cách ly đối với số công dân từ vùng dịch về địa phương; tăng cường rà soát, giám sát di biến động dân cư (đến và đi), nhất là người từ các địa phương khác về tỉnh, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượngphát hiện các trường hợp đến/về từ vùng có dịch để áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định, tránh để lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng; thực hiện nghiêm quy định “5K”, ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, giám sát và quản lý di biến động dân cư. Kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế ngay tại điểm khai báo y tế đối với người vào địa bàn tỉnh; các bến xe, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa...

c) Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn, không để “ngoài chặt, trong lỏng”, lây nhiễm chéo. Nơi nào nguy cơ cao phải tập trung lực lượng xử lý dứt điểm, tránh dây dưa.

d) Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ về đời sống, việc làm đối với số công dân trở về từ vùng dịch có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

e) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các lực lượng cơ sở (Tổ dân phố, trưởng bản, tiểu khu,...) phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, qun lý đối tượng, trong đó, tập trung quản lý đối với số công dân trở về từ vùng dịch; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật, không để phức tạp về ANTT trên địa bàn.

12. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, huy động đoàn viên, hội viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và knăng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; tiếp tục huy động các nguồn lực trong xã hội để thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức, triển khai, thực hiện; tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng kịch bản cao nhất khi dịch bệnh bùng phát, không để bất ngờ, bị động.

(Chỉ thị này thay thế Chỉ thị s 24/CT-UBND ngày 24/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19)./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Y tế (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- BCĐ PCDB Covid-19 tỉnh;
- Trung tâm Chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TCH
Hoàng Quốc Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2021
Ngày hiệu lực05/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(09/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 31/CT-UBND 2021 tăng cường phòng chống dịch Covid19 tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/CT-UBND 2021 tăng cường phòng chống dịch Covid19 tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành05/11/2021
        Ngày hiệu lực05/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (09/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 31/CT-UBND 2021 tăng cường phòng chống dịch Covid19 tỉnh Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/CT-UBND 2021 tăng cường phòng chống dịch Covid19 tỉnh Sơn La

              • 05/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực