Chỉ thị 316-TTg

Chỉ thị 316-TTg năm 1960 về việc chuyển các tập đoàn và liên đoàn sản xuất miền Nam thành xí nghiệp quốc doanh, nông trường quốc doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 316-TTg chuyển tập đoàn liên đoàn sản xuất miền Nam thành xí nghiệp quốc doanh nông trường quốc doanh


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 316-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1960 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHUYỂN CÁC TẬP ĐOÀN VÀ LIÊN ĐOÀN SẢN XUẤT MIỀN NAM THÀNH XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH, NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: 

- Ủy ban Thống nhất,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Bộ Nông trường,
- Bộ công nghiệp nghẹ,
- Bộ công nghiệp nặng,
- Bộ Kiến trúc,
- Bộ nông nghiệp,
- Bộ Thuỷ lợi và điện lực,
- Bộ Nội thương, 
- Tổng cục Thủy lợi,
- Tổng cục Lâm nghiệp,
- Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh

Thi hành chủ trương của Chính phủ, từ năm 1957 đến tháng 11 năm 1960, Ủy ban thống nhất đã phối hợp với Ủy ban hành chính các tỉnh tổ chức một số tập đoàn và liên đoàn sản xuất miền Nam ở các địa phương.

Hiện nay các tập đoàn và liên đoàn đã được củng cố và sản xuất ngày càng phát triển, có đủ điều kiện chuyển lên thành xí nghiệp quốc doanh, nông trường quốc doanh.

Để việc chuyển giao các cơ sở nói trên cho các Bộ, cơ quan có liên quan tiến hành được tốt, Thủ tướng Chính phủ quy định một số nguyên tắc cụ thể về việc chuyển giao và thanh toán như sau:

I. CÁC LIÊN ĐOÀN VÀ TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT MIỀN NAM CHUYỂN LÊN QUỐC DOANH.

1. Kiểm kê đánh giá toàn bộ tài sản:

Tập đoàn, liên đoàn nào chuyển thành công xưởng quốc doanh, nông trường quốc doanh, Bộ, cơ quan Trung ương hay địa phương nào tiếp nhận quản lý có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Thống nhất để tiến hành kiểm kê đánh giá lại toàn bộ tài sản. Ủy ban Thống nhất báo cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước biết để phối hợp công tác.

Khi kiểm kê xong, các cơ quan giao và nhận lập biên bản bàn giao.

2. Xác nhận lỗ lãi và thanh toán công nợ:

Nguồn vốn của các tập đoàn và liên đoàn dùng để sản xuất lâu nay do Ủy ban Thống nhất và Ngân hàng cho vay, nay giải quyết như sau:

a) Đối với vốn và tài sản do Ủy ban Thống nhất đã cấp cho các liên đoàn và tập đoàn thì Bộ Tài chính lập thủ tục “giảm vốn cho Ủy ban Thống nhất và tăng vốn cho cơ quan nhận” trên cơ sở giá ghi trong kiểm kê.

b) Đối với vốn vay của Ngân hàng, Bộ Tài chính lập thủ tục “giảm vốn cho Ngân hàng và tăng vốn cho cơ quan nhận”.

c) Liên đoàn, tập đoàn có lãi thì trích lãi để thanh toán tiền lãi nợ vay Ngân hàng, phần lãi còn lại nộp cho ngân sách Nhà nước.

d) Trường hợp tập đoàn hoặc liên đoàn bị lỗ, Ủy ban Thống nhất chịu trách nhiệm tìm nguyên nhân và báo cáo cho Bộ Tài chính cấp bù lỗ. Nếu lỗ có lý do chính đáng, thì Bộ Tài chính cấp bù lỗ cho cơ quan tiếp nhận để thanh toán tiền lãi nợ vay của ngân hàng kể từ ngày vay đến ngày thanh toán nợ. Nếu lỗ vì lý do thâm ô, thì các cơ quan có liên quan cũng thanh toán như trên, nhưng Ủy ban Thống nhất sẽ căn cứ theo thể lệ hiện hành mà xử lý. Trong trường hợp phải bồi thường, đương sự sẽ nộp cho Ủy ban Thống nhất để nộp trả ngân sách Nhà nước.

II. THANH TOÁN CÔNG NỢ CHO NHỮNG TẬP ĐOÀN ĐÃ GIẢI THỂ VÀ THU LỖ.

1. Đối với những tập đoàn làm ăn thua lỗ, giải thể, chuyển đi nơi khác, trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh, nếu tài sản không mang được, thì Ủy ban hành chính tỉnh chịu trách nhiệm kiểm kê đánh giá tài sản, quản lý và sử dụng.

2. Đối với những tập đoàn làm ăn thua lỗ, đã giải thể chưa thanh toán nợ vay của ngân hàng, Ủy ban hành chính tỉnh thông tri cho Ngân hàng đối chiếu lại khế ước vay và xác nhận nợ, báo lên Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Thống nhất để xét từng trường hợp mà quyết định xoá nợ, giảm vốn cho Ngân hàng.

Ủy ban Thống nhất, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp để hướng dẫn thi hành chỉ thị này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 316-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu316-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/1960
Ngày hiệu lực29/12/1960
Ngày công báo28/12/1960
Số công báoSố 54
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 316-TTg chuyển tập đoàn liên đoàn sản xuất miền Nam thành xí nghiệp quốc doanh nông trường quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 316-TTg chuyển tập đoàn liên đoàn sản xuất miền Nam thành xí nghiệp quốc doanh nông trường quốc doanh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu316-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành14/12/1960
        Ngày hiệu lực29/12/1960
        Ngày công báo28/12/1960
        Số công báoSố 54
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 316-TTg chuyển tập đoàn liên đoàn sản xuất miền Nam thành xí nghiệp quốc doanh nông trường quốc doanh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 316-TTg chuyển tập đoàn liên đoàn sản xuất miền Nam thành xí nghiệp quốc doanh nông trường quốc doanh

              • 14/12/1960

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/12/1960

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/12/1960

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực