Công văn 3170/CT-TTHT

Chỉ thị 3170/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 3170/CT-TTHT 2018 về sử dụng hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3170/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Tân Bình
Địa chỉ: 450 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình

Trả lời công văn số 1980/CCT-QLAC ngày 25/01/2019 (văn bản đến ngày 13/02/2019) của Chi cục Thuế quận Tân Bình bổ sung công văn số 57884/CCT-QLAC ngày 28/12/2018 về việc phát hành và sử dụng hóa đơn, Cục Thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 và Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cụ thể:

“Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

...b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm...

d) Số thứ tự hóa đơn.

Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn...

Điều 16. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

...d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền”.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Chi cục Thuế, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush tổ chức hoạt động kinh doanh theo ba nhóm khách hàng thì Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush được sử dụng ba ký hiệu hóa đơn khác nhau tại từng bộ phận kinh doanh, việc sử dụng hóa đơn tại mỗi bộ phận phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush kinh doanh lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa nếu thuộc trường hợp và đáp ứng tiêu chí theo hướng dẫn tại Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 18/10/2014 của Bộ Tài chính thì Chi cục Thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cục Thuế Thành phố thông báo quý đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này và căn cứ hồ sơ cụ thể để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
.
248/ 4508

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3170/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3170/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2018
Ngày hiệu lực04/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 3170/CT-TTHT 2018 về sử dụng hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 3170/CT-TTHT 2018 về sử dụng hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3170/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành04/04/2018
        Ngày hiệu lực04/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 3170/CT-TTHT 2018 về sử dụng hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 3170/CT-TTHT 2018 về sử dụng hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh

            • 04/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực