Chỉ thị 32/CT.UB

Chỉ thị 32/CT.UB năm 1992 thực hiện Chỉ thị 01/TTg và Chỉ thị 13/TTg do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 32/CT.UB 1992 thực hiện 01/TTg và 13/TTg An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1992/1998/QĐ.UB chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản của Ủy ban An Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/10/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 32/CT.UB 1992 thực hiện 01/TTg và 13/TTg An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/CT.UB

Long Xuyên, ngày 29 tháng 10 năm 1992

 

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/TTG VÀ CHỈ THỊ SỐ 13/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tỉnh ta có biên giới giáp Campuchia trên 95km với đặc điểm thuận lợi về giao lưu hàng hóa nên từ khi có nguồn hàng từ nước ngoài tràn vào Campuchia thì việc giao lưu hàng hóa giữa Campuchia và tỉnh ta phát triển với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Nhưng do yêu cầu bảo hộ sản xuất trong nước Nhà nước đã ban hành các danh mục mặt hàng cấm và tạm ngừng nhập một số mặt hàng khác, chính sự ngăn cấm đó tạo sự chênh lệch lợi nhuận lớn làm kích thích thêm những hoạt động kinh doanh trái phép nhập lậu bằng nhiều thủ đoạn tuồn hàng vào gây khó khăn cho sản xuất và việc quản lý của Nhà nước.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về ngăn chặn buôn lậu, bảo hộ sản xuất và mở rộng lưu thông hàng sản xuất trong nước, tỉnh ta đã tổ chức triển khai nhiều lần từ trong nội bộ đến quần chúng nhằm làm thông suốt và thực hiện đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên một mặt do tình hình cung cầu chung và các biện pháp chưa đồng bộ mặt khác do âm mưu của kẻ thù phá hoại sản xuất trong nước, chúng kích thích lợi nhuận cao bằng con đường bất hợp pháp, khuyến khích bọn buôn lậu tiếp tục tuồn hàng hóa qua biên giới nên tình hình buôn lậu gắn với tham nhũng trong các lực lượng của ta và các tầng lớp nhân dân vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để triển khai thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 01-TTg và chỉ thị 13-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tham nhũng, chống buôn lậu cấm lưu thông tiêu dùng thuốc lá điếu ngoại và để tăng cường tính hiệu lực của quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực trên, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Tất cả các ngành, các cấp phải tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung mục đích yêu cầu 2 chỉ thị của Chính phủ và đề án thực hiện 2 chỉ thị trên của UBND tỉnh. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng nhằm làm cho nội bộ và nhân dân thông suốt ý nghĩa của nhiệm vụ chống buôn lậu gắn với chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững độc lập về KT, lành mạnh hóa môi trường kinh tế xã vững độc lập về KT, lành mạnh hóa môi trường kinh tế xã hội, trong sạch hóa đội ngũ viên chức Nhà nước. Mỗi cấp, mỗi ngành, mọi đoàn thể quần chúng, mỗi viên chức và mỗi công dân đều phải có nghĩa vụ và bằng những hành động cụ thể tham gia tích cực chống buôn lậu, chống tham nhũng. Những tấm gương người tốt việc tốt trong công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu đều phải được khen thưởng đúng mức, kịp thời.

2. Các cấp các ngành phải chịu trách nhiệm về những vi phạm buôn lậu, tham nhũng trong địa phương và ngành mình trước pháp luật và trước nhân dân, đặc biệt Chủ tịch UBND các cấp thủ trưởng các ngành phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm của cán bộ nhân viên, thuộc quyền. Các cơ quan có chức năng trực tiếp giải quyết các yêu cầu về thủ tục hành chính, và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, cần rà soát điều chỉnh các quy định hành chính không phù hợp, khắc phục các sơ hở dễ bị lợi dụng, đồng thời cũng rà soát bố trí cán bộ đầy đủ phẩm chất, thay đổi hoặc xử lý nghiêm khắc ngay những cán bộ nhân viên có dư luận quần chúng phản ảnh về các hành vi sai sót hoặc cố tình sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Củng cố và chấn chỉnh lực lượng, phương pháp hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng (nay là BCĐ Tổng thanh toán nợ giai đoạn II) các ngành, các cấp, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo quản lý thị trường chống buôn lậu và các ngành bảo vệ Pháp luật khẩn trương xử lý nghiêm các vụ việc đã được kết luận. Các ngành công an, Kiểm sát, Tòa án cần có quy chế và phương pháp khoa học phối hợp hành động xử lý nhanh từng khâu một từ điều tra khởi tố đến xét xử không để ách tắc hoặc kéo dài nhất là các vụ án buôn lậu và tham nhũng.

3. Việc xử lý các loại hàng hóa nhập lậu, các loại hàng hóa cấm nhập và những mặt hàng tạm ngừng nhập phải thực hiện đúng theo các quy định của Trung ương. Trong đó cần chú ý tập trung:

- Đối với xe ô tô và xe mô tô nhập lậu cần tiếp tục truy bắt và xử lý nghiêm kể cả những xe đang cất giấu và những xe đang lưu hành mang giấy tờ giả. Đối với những xe điện “tạm nhập tái xuất” qua cửa khẩu, Hải quan phải thực hiện chặt chẽ theo quy định chung và chỉ giới hạn vì mục đích công vụ.

- Đối với các mặt hàng tạm ngừng nhập phải tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại trong đó chú ý tổ chức việc kê khai đăng ký, quản lý chặt chẽ việc tiêu thụ nguồn hàng nói trên không để bị lợi dụng đầu cơ trục lợi. Đồng thời bắt buộc các hộ kinh doanh hàng ngoại nhập phải thực hiện chế độ kế toán, chứng từ, hóa đơn hợp pháp kèm theo hàng hóa khi lưu thông trên thị trường.

- Đối với thuốc lá điếu ngoại phải truy quét một cách toàn diện và triệt để từ biên giới và nội địa, từ các cửa hàng, cửa hiệu đến các sạp các thùng, các xề mẹt ven đường. Trong các cơ quan Nhà nước tuyệt đối không tiếp khách bằng thuốc lá điếu ngoại và dùng để làm quà biếu. Cùng với việc …….. viên chức Nhà nước và toàn dân hạn chế hoặc không hút thuốc lá. Từ nay các nơi sinh hoạt công cộng đông người như hội trường, nhà thương, trường, rạp hát… không được hút thuốc lá. Các cơ quan thông tin đại chúng không được quảng cáo thuốc lá. Các panô áp phích quảng cáo thuốc lá đã dựng phải dẹp bỏ.

Đối với các loại hàng giả, hàng kém phẩm chất ở địa bàn nào thì chính quyền và các lực lượng chức năng ở đó phải truy tìm đến nơi đến chốn người sản xuất để xử lý nghiêm bằng pháp luật và phạt nặng những người buôn bán, tàng trữ hoặc bao che.

4. Song song với tích cực triển khai công tác chống lậu, chống tham nhũng cần có kế hoạch triển khai sản xuất và giữ vững lưu thông bình thường trên thị trường. Các doanh nghiệp Nhà nước cần chủ động nguồn hàng để thay thế hàng ngoại đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Phát triển hệ thống thương nghiệp Quốc doanh đảm bảo bán buôn và đáp ứng phần lớn bán lẻ. Tăng cường công tác đăng ký kinh doanh dịch vụ thương nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển lưu thông hàng hóa của toàn xã hội đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động nói trên.

5. Để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung ương tại Chỉ thị 01 và chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính Phủ và đề án thực hiện của UBND tỉnh, các cấp các ngành phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể quần chúng có chương trình công tác cụ thể thiết thực có hiệu quả của địa phương, đơn vị mình từ nay cho đến hết năm 1993, trước mắt có kế hoạch công tác cụ thể từ nay đến Tết nguyên đán. Từng cấp từng ngành phải củng cố các Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ giai đoạn II và các BCĐ, các Đội QLTT tại địa phương đơn vị mình. Các cấp, các ngành phải thực hiện kiên quyết và triệt để, khắc phục ngay tình trạng chần chờ, do dự hoặc lơ là trong nhiệm vụ dẫn đến hoạt động hình thức gây tác dụng ngược lại càng làm mất lòng tin của Đảng, của nhân dân.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi trong nội bộ và nhân dân. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần kịp thời báo cáo về TT.UBND tỉnh để xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp Tỉnh
- UBND các Huyện, Thị
- Lưu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu32/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/1992
Ngày hiệu lực29/10/1992
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 32/CT.UB 1992 thực hiện 01/TTg và 13/TTg An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 32/CT.UB 1992 thực hiện 01/TTg và 13/TTg An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu32/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Hữu Khánh
        Ngày ban hành29/10/1992
        Ngày hiệu lực29/10/1992
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 32/CT.UB 1992 thực hiện 01/TTg và 13/TTg An Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 32/CT.UB 1992 thực hiện 01/TTg và 13/TTg An Giang