Chỉ thị 320-TTg

Chỉ thị 320-TTg năm 1960 bổ sung tổ chức, nhiệm vụ của các Ban Kỹ thuật khu, tỉnh, thành phố do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 320-TTg quy định bổ sung tổ chức nhiệm vụ Ban Kỹ thuật khu, tỉnh, thành phố


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 320-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1960 

 

CHỈ THỊ

QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN KỸ THUẬT KHU, TỈNH, THÀNH PHỐ

Đầu năm 1959, Chính phủ đã có chỉ thị số 105-TTg quyết định thành lập các Ban Kỹ thuật để giúp cấp tỉnh tổ chức và lãnh đạo phong trào cải tiến kỹ thuật, sáng kiến phát minh của quần chúng lao động và công tác khoa học kỹ thuật ở địa phương. Đến nay, Ban kỹ thuật đã thành lập ở 25 địa phương (khu tự trị, tỉnh, thành phố). Trừ một số ban đã hoạt động tương đối tốt, phần nhiều các ban còn lúng túng về hoạt động và tổ chức.

Nay Chính phủ bổ sung một số điểm về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, lề lối làm việc,… của ban như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA BAN KỸ THUẬT

Nhiệm vụ của Ban Kỹ thuật là giúp cấp ủy và Ủy ban hành chính địa phương lãnh đạo công tác khoa học kỹ thuật và lãnh đạo phong trào sáng kiến phát minh của quần chúng nhằm phục vụ việc thực hiện kế hoạch Nhà nước, Ban thực hiện nhiệm vụ này bằng nhiều cách tiến hành các công việc cụ thể như sau đây:

a) Theo dõi phong trào sáng kiến phát minh của quần chúng, hướng dẫn việc tổng kết phong trào, giúp các cơ sở sản xuất trong việc xác minh và khen thưởng những sáng kiến phát minh; phổ biến những kinh nghiệm và sáng kiến tốt, báo cáo những kinh nghiệm và sáng kiến đó lên cấp trên để cấp trên xác minh thêm và phổ biến trong phạm vi toàn quốc.

b) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức  kỹ thuật ở địa phương để làm công tác khoa học kỹ thuật của địa phương phát triển có tổ chức, có kế hoạch có trọng điểm, đi từng bước, từ thấp đến cao, và có chú trọng đến đặc điểm của địa phương.

c) Góp ý kiến với cấp ủy và Ủy ban hành chính địa phương trong việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề.

II. VỀ TỔ CHỨC.

Tổ chức Ban Kỹ thuật phải thật gọn, thiết thực. Ban có một số ủy viên từ 10 đến 13 người, đại biểu của những ngành kinh tế, kỹ thuật ở địa phương, các trưởng, phó ty chuyên môn, hoặc cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật nhất định làm công tác kỹ thuật ở các ngành chung quanh khu, tỉnh, thành phố.

Trưởng ban là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính địa phương (trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch qúa bận mới cử Ủy viên thường trực của ủy ban). Ban Kỹ thuật cử ra một bộ phận thường trực từ 3 đến 5 người (trưởng, phó ban và một số ủy viên) phó ban là ủy viên chuyên trách của ban. Ở khu vực tự trị và thành phố, có thể có 2 ủy viên chuyên trách.

Công tác của Ban Kỹ thuật và hội phổ biến khoa học kỹ thuật cấp tỉnh có liên quan chặt chẽ với nhau. Hơn nữa trong điều kiện hiện nay, số cán bộ khoa học kỹ thuật của ta còn ít, do đó ban và hội nên cùng chung một bộ máy giúp việc. Ở tỉnh, ngoài ủy viên chuyên trách, bộ máy này có 6 người (4 cán bộ nghiên cứu, 2 nhân viên hành chính); ở khu, thành phố, có 9 người (6 cán bộ nghiên cứu, 3 nhân viên hành chính). Số người này được tính trong biên chế của ban và hội. Cần chọn cán bộ có năng lực và chú ý hướng dẫn họ trong công tác.

Ở huyện, khu phố, xã, không tổ chức ban hay tiểu ban kỹ thuật. Ủy ban hành chính cấp tỉnh sẽ giao trách nhiệm lãnh đạo công tác khoa học kỹ thuật cho Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện, khu phố, xã. Các đồng chí này cần xem đây là một trong những công tác chính của mình, vận dụng bộ máy của Ủy ban hành chính các cấp mình và khéo phối hợp các lực lượng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo kỹ thuật sản xuất trong phạm vi địa phương.

III. QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN KỸ THUẬT

Giữa Ban Kỹ thuật và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ở địa phương, cần có sự phối hợp chặt chẽ, Ban Kỹ thuật có trách nhiệm tập hợp các bộ phận kỹ thuật, chuyên môn của các ngành để xây dựng kế hoạch khoa học kỹ thuật nhằm phục vụ cho kế hoạch Nhà nước của địa phương.

Đối với các ngành chuyên môn ở địa phương Ban Kỹ thuật cũng phải có quan hệ mật thiết để giúp cơ quan lãnh đạo điều hòa và phân phối giữa các ngành công tác khoa học kỹ thuật và lãnh đạo phong trào sáng kiến phát minh của quần chúng.

Ủy ban hành chính khu tự trị, tỉnh, thành phố cần làm cho các ngành trong địa phương mình thấy sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ với Ban Kỹ thuật. Mặt khác cần nhận rõ rằng Ban Kỹ thuật không làm thay các tổ chức kỹ thuật khác của các ngành ở địa phương mà chính là phải dựa vào các tổ chức đó để hoạt động, nhất là sử dụng những cơ sở và tổ chức sẵn có như phòng hay Ban Kỹ thuật của các xí nghiệp, công trường, tổ kỹ thuật của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

IV. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CỦA BAN KỸ THUẬT.

Hiện nay hầu hết các Ban Kỹ thuật đã có chương trình công tác, hướng dẫn công tác trọng tâm của địa phương mình, chỉ thị này chỉ nhấn mạnh thêm hai công tác rất trọng yếu trước mắt để các địa phương chú ý thêm:

a) Ra sức thi đua tăng vụ, tăng diện tích, tăng năng suất, thi đua cải tiến kỹ thuật canh tác, vượt khó khăn để quyết đạt chững chỉ cao nhất trong sản xuất lương thực, trong sản xuất đông xuân 1960-1961.

Nói chung hướng hoạt động khoa học kỹ thuật vào việc phục vụ sản xuất nông nghiệp theo phương châm toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc.

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của công nghiệp địa phương, ra sức phát triển công nghiệp địa phương.

Công tác khoa học kỹ thuật là công tác rất mới. Để bảo đảm công tác đó tiến hành tốt. Ủy ban hành chính địa phương cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc lãnh đạo công tác khoa học kỹ thuật và làm cho các ngành các cấp thông suốt.

Ủy ban hành chính cấp tỉnh cần giúp đỡ Ban Kỹ thuật củng cố tổ chức, cải tiến mọi mặt công tác. Ở những tỉnh chưa có Ban Kỹ thuật, Ủy ban hành chính cần xúc tiến việc thành lập.

Ủy ban khoa học Nhà nước phải liên hệ chặt chẽ với các Ban Kỹ thuật địa phương, chỉ đạo các ban đó về nghiệp vụ, giúp đỡ về kinh nghiệm công tác.

Ủy ban Khoa học Nhà nước cần vận dụng các cơ quan nghiên cứu khoa học, kỹ thuật ở Trung ương để giúp các Ban Kỹ thuật giải quyết các vấn đề khoa học và kỹ thuật do địa phương đề ra.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 320-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu320-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/1960
Ngày hiệu lực30/12/1960
Ngày công báo28/12/1960
Số công báoSố 54
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 320-TTg quy định bổ sung tổ chức nhiệm vụ Ban Kỹ thuật khu, tỉnh, thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 320-TTg quy định bổ sung tổ chức nhiệm vụ Ban Kỹ thuật khu, tỉnh, thành phố
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu320-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành15/12/1960
        Ngày hiệu lực30/12/1960
        Ngày công báo28/12/1960
        Số công báoSố 54
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 320-TTg quy định bổ sung tổ chức nhiệm vụ Ban Kỹ thuật khu, tỉnh, thành phố

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 320-TTg quy định bổ sung tổ chức nhiệm vụ Ban Kỹ thuật khu, tỉnh, thành phố

              • 15/12/1960

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/12/1960

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/12/1960

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực